Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home Nieuws 23 januari 2020
Gebruikersbijeenkomsten

Gebruikersbijeenkomsten

Voor de toekomstige doorontwikkeling start BIM Loket een community voor specifieke vragen rondom uitwisselen van informatie over de “digital twin". Gebruikersbijeenkomsten rond de thema's "Areaalgegevens uitwisselen" en "Contract als data" zijn gepland.

"COINS 3.0": Community voor vragen rond uitwisseling

COINS 2.0 krijgt een opvolger. Voor de toekomstige doorontwikkeling start BIM Loket een community voor specifieke vragen rondom uitwisselen van informatie over de “digital twin”: welke informatiebehoefte is er, welk datamodel hoort daar bij, in welke vorm wordt informatie gedeeld?

Het is nadrukkelijk de bedoeling, om steeds met zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers samen te werken, zodat de belangen van beide groepen in het oog worden gehouden. COINS-gebruikers hebben voor 2020 de volgende onderwerpen aangedragen: ICDD part 1, Areaaldata uitwisselen en Contract als data. Meer informatie over deze onderwerpen vindt u hieronder.

De volgende gebruikersbijeenkomsten zijn gepland:

Wilt u bij een van de gebruikersbijeenkomsten zijn? Of heeft u een vraag waarmee u met de COINS community aan de slag wilt? Meld u dan aan bij Elisabeth Klören.

Onderwerpen voor 2020

ICDD part 1 

Gebruikers van COINS 2.0 hebben aangegeven te willen overstappen op ICDD part 1 in combinatie met de NTA 8035. Daarmee kunnen partijen kaartgegevens, data en documenten aan elkaar koppelen en als samenhangende informatie uitwisselen. ICDD is de Internationale opvolger van COINS 2.0. De NTA 8085 geeft regels voor ontologiën. Voor de praktische uitwerking van deze combinatie is een technische werksessie gepland met experts uit de expertgroepen van CB-NL en COINS.

Areaaldata uitwisselen

Opdrachtgevers en assetmanagers hebben de behoefte om actuele gegevens over het areaal (of bouwwerk) te ontvangen uit bouw- en onderhoudsprojecten die uitgevoerd worden door een opdrachtnemer of serviceprovider. Opdrachtnemers hebben dezelfde behoefte bij start van het project, informatie over het areaal te ontvangen van opdrachtgevers. Hoe deel je modellen of kaarten over het bouwwerk, hoe kun je aan de objecten op een kaart het beste extra informatie of documenten toevoegen? Wissel je links uit naar een gedeelde bron van informatie, of heb je elk een eigen bouwwerkmodel, documentmanagementsysteem? Waarom gebruikt de ene partij IFC en een andere COINS 2.0 als uitwisselformaat? Hierover organiseert het BIM Loket in maart een gebruikersbijeenkomst. Doel: het scherp krijgen van de informatiebehoefte bij het uitwisselen van areaal- of bouwwerkgegevens, zodat hierbij een passende technische oplossing gezocht kan worden binnen de COINS community.

Contract als data

In contracten zitten nu veel documenten opgenomen met lappen tekst. Bij het opstellen van een contract gaat grote aandacht uit naar het samenstellen van contractteksten op basis van individuele wensen van opdrachtgevers. Dit leidt voor opdrachtnemers tot veel werk bij aanbestedingen, omdat de contractdocumenten allemaal moeten worden doorzocht op eisen, risico’s, uit te voeren werkzaamheden, enzovoorts. Bijvoorbeeld eisen aan het bouwwerk, eisen aan het werkproces van het project of eisen aan informatieleveringen. Een contract in datavorm bevat standaard documenten met achtergrondinformatie, waarbij de eisen als data worden aangeboden. Hiermee zijn individuele aanpassingen beter terug te vinden voor de opdrachtnemers. Ook kunnen deze eisen zo beter worden ingelezen in de projectbeheersingsomgevingen van opdrachtnemers. In maart organiseert het BIM Loket een gebruikersbijeenkomst. Doel: scherp krijgen van de informatie in een contract, die als data beschikbaar zouden moeten zijn in plaats van in documenten.