Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 19 maart 2020
BIM basis ILS op weg naar versie 2

BIM basis ILS op weg naar versie 2

De BIM basis ILS gaat na vier jaar een nieuwe fase in. Er is een Plan van Aanpak geschreven waarin een duidelijke focus is gesteld om de BIM basis ILS voor een nog breder publiek goed toepasbaar te maken. Dit betekent zowel uitbreiden, verduidelijken als aanscherpen. Ambitie is om de versie 2 in oktober te lanceren. De komende maanden wordt er hard gewerkt om de nieuwe versie concreet uit te werken.

Begin 2016 ontstond er een beweging waarvan niemand kon voorzien dat deze zo een vlucht zou nemen. Vanuit verschillende disciplines sloten meer dan 400 partijen zich aan bij de BIM basis ILS. Ook kwam de BIM basis ILS beschikbaar in 18 talen. Een grote groep enthousiaste professionals hamerde vier jaar lang op het onthouden, begrijpen en toepassen van de BIM basis ILS. Deze stappen zijn gebaseerd op de Bloom’s Taxonomie. De beheerorganisatie van de BIM basis ILS is van mening dat het nu tijd is om de volgende 3 stappen te gaan nemen, namelijk het Analyseren, Evalueren en Creëren. Waarom nu? Er zijn verschillende redenen om hier nu mee aan de slag te gaan, denk aan de vele ILS ontwikkelingen in Nederland, de behoefte om de BIM basis ILS voor een nog breder publiek goed toepasbaar te laten zijn, nieuwe inzichten die zijn verkregen en de behoefte om de BIM basis ILS aan te scherpen op de essentie. 

Het komen tot een versie 2 is niet iets wat even in een week geregeld is. Dit vraagt een inspanning van een grote groep enthousiaste professionals, die naast hun reguliere werkzaamheden, ook tijd vrijmaken om een bijdrage te leveren in de beheerorganisatie. Dit gebeurt vanuit de verschillende commissies, zoals de beheercommissie, expertcommissie, toepassingscommissie en klankbordgroep. De beheercommissie is allereerst bezig geweest met het opstellen van een plan van aanpak. Hierin is helder omschreven waarom een versie 2 noodzakelijk is, wat er gedaan moet worden om tot deze nieuwe versie te komen, welke kaders van belang zijn, wie daarvoor nodig is en hoe dit proces moet worden vormgegeven. 

Procedure

Nu het plan van aanpak gereed is, is de Expertcommissie aan zet. Zij zullen werken aan concept voorstellen, gevoed vanuit de aanwezige expertise, de input vanuit gebruikersevenementen, de resultaten vanuit de enquête van afgelopen jaar en de opgehaalde feedback vanuit de verschillende beheerorganisatie vergaderingen. 

Deze concept voorstellen zullen vervolgens door reviewteams worden bekeken en van feedback voorzien. De reviewteams bestaan uit mensen uit de beheerorganisatie aangevuld met experts uit het netwerk en een groep ‘beginnende’ BIMmers. Dit om enerzijds zoveel mogelijk expertise te activeren maar anderzijds het KISS principe (“houdt het simpel”) scherp voor ogen te houden. Deze feedback wordt verwerkt in een definitief voorstel, waarna definitief wordt besloten of de uitwerking past binnen de kaders en visie vanuit het plan van aanpak.

Wat dan nog rest is het voorstel grafisch in een nieuw jasje te laten steken, waarmee we ook direct helder communiceren dat het om een nieuwe versie gaat. De ambitie is er om tijdens de BIM Loket D-Day in oktober de nieuwe versie te lanceren!