Home BIM Loket Helpdesk

Vragen over internationaal samenwerken aan standaarden

Wie werken er internationaal aan open standaarden?

Onze programmamanager (Inter)nationale aansluiting, Dik Spekkink, neemt deel aan diverse werkgroepen van CEN/TC 442, de Europese normcommissie die de komende jaren een aantal Europese BIM-normen ontwikkelt. Naast Dik zijn ook Alexander Worp (buildingSMART Benelux/BIM Loket), Radboud Baayen (Ketenstandaard Bouw en Techniek), Benno Koehorst (RWS), Michel Böhms (TNO) en Ruben Blair (Bakker&Spees) actief in verschillende werk- en taakgroepen van de CEN/TC 442.

Verder zijn via buildingSMART chapter Benelux diverse Nederlanders actief betrokken bij standaardisatie-activiteiten van buildingSMART International. Dat is het wereldwijde samenwerkingsverband van bedrijven, universiteiten, kennisinstellingen enz. dat standaarden als IFC, BCF en bSDD ontwikkelt en beheert.

De Nederlanders die internationaal actief zijn, stemmen periodiek af in de Werkgroep Coördinatie Internationale Aansluiting van BIM Loket.

Wat doet CEN/TC 442?  

Deze Europese normcommissie CEN/TC 442 “Building Information Modelling” ontwikkelt Europese (EN-) normen en richtlijnen op het gebied van digitale samenwerking in de bouw en infra. Zo wil de commissie “over-de-grens-samenwerking” in BIM-projecten mogelijk maken en vergemakkelijken. Lees meer op de BIM Loket webpagina over CEN/TC 442.

Welke rol heeft het BIM Loket internationaal?  

De bouw is in toenemende mate een internationale business. De meeste bouwproducten die we in Nederland toepassen, komen uit het buitenland. Daarom is ons uitgangspunt: “We passen internationale standaarden toe, tenzij ….” Door deelname aan de werkgroepen van de Europese normcommissie CEN/TC 442 houden we de ontwikkelingen in de gaten, kunnen we invloed uitoefenen en proberen we de belangen van de Nederlandse bouwsector zo goed mogelijk te behartigen. BIM Loket wil stimuleren dat Nederlandse en internationale standaarden in samenhang doorgroeien. Zodat er uiteindelijk een ‘ecosysteem’ van open standaarden is, dat het digitaal samenwerken in de bouw optimaal ondersteunt.

Is er een internationale variant van de NL/SfB?

“Nee”, weet Dik Spekkink. Volgens de BIM Loket programmamanager internationale aansluiting is het ‘een beetje Wild West’ wat deze standaard betreft. 

De NL/SfB is gebaseerd op de oorspronkelijk Zweedse SfB-classificatie die eind jaren ’40 van de vorige eeuw is ontstaan. Diverse Europese landen hebben daar destijds vertalingen/eigen versies van gemaakt. In ons land is de classificatie in 1991 (en later nog eens in 2005) tamelijk ingrijpend aangepast, met name om deze geschikt te maken voor het maken van elementenbegrotingen. Nu zijn Nederland en België nog de enige landen waar varianten van de SfB-classificatie worden gebruikt.

Uniclass

In Groot-Brittannië is in het kader van het nationale BIM-programma met veel overheidsgeld een uitgebreid nieuw classificatiesysteem ontwikkeld: Uniclass. Diverse landen die geen ‘eigen’ classificatie hebben (beter gezegd: diverse bedrijven/organisaties in landen die geen eigen classificatie hebben) adopteren deze Uniclass. Dat gebeurt onder andere in Duitsland en Frankrijk.

Coclass

In Zweden en Denemarken wordt gewerkt aan een volledig nieuwe classificatie, CoClass, geheel afgestemd op digitale (BIM-)samenwerking. De initiatiefnemers lobbyen zwaar bij andere landen om zich aan te sluiten bij de CoClass-ontwikkeling. Zwitserland is ook bezig met de ontwikkeling van een eigen classificatie die weer flink afwijkt van CoClass en Uniclass.

Er gaan in de Europese normcommissie voor BIM, de CEN/TC 442 wel stemmen op om te komen tot een genormeerde, Europese classificatie. Dik: “Als daartoe wordt besloten (en ik acht die kans wel meer dan 50 procent), begint de normcommissie uiteraard niet ‘from scratch’, maar zal zich baseren op één van de meer moderne, bestaande classificaties. Mijn inschatting is dat CoClass dan de beste papieren heeft, met Uniclass als goede tweede.”

Een andere mogelijkheid is dat er een mapping komt tussen de classificaties die in de verschillende EU-landen worden gehanteerd. Dé plek daarvoor zou de bSDD kunnen of moeten zijn (of worden). “Uniclass zit daar al in en we hebben vergevorderde plannen om ook de NL/SfB te koppelen aan de bSDD in zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige versie.”

Andere vraag?

Heb je een brandende vraag en staat het antwoord hier niet bij? Stel je vraag dan direct aan onze helpdesk. Suggesties voor vragen die volgens jou bij de veelgestelde vragen thuishoren, kun je doorgeven via redactie@bimloket.nl. Alvast bedankt!