Home BIM Loket Helpdesk

Wie werken er internationaal aan open standaarden?

Onze programmamanager (Inter)nationale aansluiting, Dik Spekkink, neemt deel aan diverse werkgroepen van CEN/TC 442, de Europese normcommissie die de komende jaren een aantal Europese BIM-normen ontwikkelt. Naast Dik zijn ook Alexander Worp (buildingSMART Benelux/BIM Loket), Radboud Baayen (STABU), Benno Koehorst (RWS), Michel Böhms (TNO) en Ruben Blair (Bakker&Spees) actief in verschillende werk- en taakgroepen van de CEN/TC 442.

Verder zijn via buildingSMART chapter Benelux diverse Nederlanders actief betrokken bij standaardisatie-activiteiten van buildingSMART International. Dat is het wereldwijde samenwerkingsverband van bedrijven, universiteiten, kennisinstellingen enz. dat standaarden als IFC, BCF en bSDD ontwikkelt en beheert.

De Nederlanders die internationaal actief zijn, stemmen periodiek af in de Werkgroep Coördinatie Internationale Aansluiting van BIM Loket.

Wat doet CEN/TC 442?  

Deze Europese normcommissie CEN/TC 442 “Building Information Modelling” ontwikkelt Europese (EN-) normen en richtlijnen op het gebied van digitale samenwerking in de bouw en infra. Zo wil de commissie “over-de-grens-samenwerking” in BIM-projecten mogelijk maken en vergemakkelijken. Lees meer op de BIM Loket webpagina over CEN/TC 442.

Welke rol heeft het BIM Loket internationaal?  

De bouw is in toenemende mate een internationale business. De meeste bouwproducten die we in Nederland toepassen, komen uit het buitenland. Daarom is ons uitgangspunt: “We passen internationale standaarden toe, tenzij ….” Door deelname aan de werkgroepen van de Europese normcommissie CEN/TC 442 houden we de ontwikkelingen in de gaten, kunnen we invloed uitoefenen en proberen we de belangen van de Nederlandse bouwsector zo goed mogelijk te behartigen. BIM Loket wil stimuleren dat Nederlandse en internationale standaarden in samenhang doorgroeien. Zodat er uiteindelijk een ‘ecosysteem’ van open standaarden is, dat het digitaal samenwerken in de bouw optimaal ondersteunt.

Heeft u een brandende vraag en staat het antwoord hier niet bij? Stel uw vraag dan direct aan onze helpdesk. Suggesties voor vragen die volgens u bij de veelgestelde vragen thuishoren, kunt u doorgeven via redactie@bimloket.nl. Alvast bedankt! 

Deel deze pagina: