Het Digiteam en Ketenstandaard Bouw en Techniek organiseren op donderdag 2 juli een online en interactief Digicafé. Het Digicafé staat dit keer in het teken van Internet of Things en Predictive Maintenance.

Internet of Things

Internet of Things (IoT) is een verzamelnaam voor alle ‘slimme’ apparaten die met internet (protocollen) verbonden zijn. Apparaten die hun omgeving kunnen monitoren, gegevens verzamelen, statussen doorgeven, instructies ontvangen en zelf acties kunnen ondernemen op basis van de gegevens die ze verzamelen. Het is een concept dat niet alleen een impact kan hebben op hoe we leven, maar ook op hoe we werken. Zo ook voor de bouw-en installatiesector.

Predictive Maintenance 

Eén van de toepassingen waar IoT zich uitstekend toe leent, is Predictive Maintenance. Predictive Maintenance betekent dat op basis van gegevensuitwisseling bepaald kan worden wanneer er onderhoud moet uitgevoerd worden vóór dat het apparaat uitvalt. Hierdoor heeft de klant geen last van een niet werkend apparaat. Deze verhoging van klanttevredenheid is erg belangrijk voor gebouwbeheerders en kan een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. Maar hoe zorgen we er nu voor dat de conclusie afgeleid van die data ook bij de gebouwbeheerder of installateur terecht komt? Iedere fabrikant communiceert immers op zijn eigen manier, met zijn eigen software.

Praktijkvoorbeelden & discussie 

In dit Digicafé schetsen we de ontwikkelingen op het gebied van IoT en Predictive Maintenance aan de hand van 2 concrete praktijkvoorbeelden en het DigidealGo versnellingsproject IoT, waarna we met alle deelnemers in gesprek gaan over eigen ervaringen en vragen.

Programma en aanmelding: www.digidealgo.nl

Datum

2 juli 2020

Deel deze pagina: