Hoofdstuk 3.2

Positie aspectmodellen

Omdat we werken met meerdere aspectmodellen – in plaats van één allesomvattend model – is het nodig om de positie van de verschillende aspectmodellen ten opzichte van het nulpunt te coördineren.

Praktische overwegingen