Home NLCS Werkpakketten

Data-inwinning NLCS

Steeds meer opdrachtgevers eisen dat ingewonnen meetdata direct ingezet kunnen worden in het project. Denk hierbij aan meetdata aan het begin van een project (een nulmeting/as-is), of aan het einde van een project (een as-built situatie inwinning). Het BIM Loket heeft een verkenning laten doen naar de toepassing van de NLCS voor objectgeoriënteerde data-inwinning. Conform NLCS ingewonnen data is direct toepasbaar in de levenscyclus van assets/objecten in de gebouwde omgeving. Ook de leveranciers van apparatuur voor data-inwinning sluiten steeds meer aan op de (inter)nationale ontwikkelingen voor datastandaarden. Deze kennis is echter nog niet 'goed geland' binnen gebouwde omgeving, waar de NLCS een steeds belangrijke en prominente rol speelt. 

Verkenning 

Samen met PelserHartman is in oktober 2021 een eerste verkenning uitgevoerd naar de toepassingsmogelijkheden van objectgeoriënteerde data-inwinning op basis van de NLCS standaard. Met deze eerste verkenning is aangetoond dat er voordelen te behalen zijn om ingewonnen data direct beschikbaar te krijgen in een standaard als de NLCS. Zie voor meer inhoudelijke informatie het rapport “Data Inwinning en mogelijkheden tot standaardisatie - Eerste verkenning”.

Download het rapport hier.

Vervolg

De Beheercommissie NLCS van het BIM Loket zal in 2022 het werkpakket voor data-inwinning verder uitwerken met meerdere betrokken partijen. Heeft u interesse om mee te denken, laat het ons dan weten en u ontvangt van ons een uitnodiging. Meld u hiervoor aan bij Aydemir Çetin: aydemir.cetin@bimloket.nl.