Home NLCS Werkpakketten

Steeds meer opdrachtgevers eisen dat ingewonnen meet-data direct ingezet kan worden in het project. Denk hierbij aan meet-data bij aan het begin van een project (een nul-meting/as-is), of aan meetdata bij  aan het einde van een project (een as-built situatie inwinning).

Verkenning 

Samen met data inwin partijen in Nederland wordt daarom een verkenning uitgevoerd naar de toepassing van de NLCS voor objectgeoriënteerd data-inwinning. Zodat je ingewonnen data direct conform NLCS toe kunt passen in de levenscyclus van assets/objecten in de gebouwde omgeving.

Leveranciers van apparatuur voor data-inwinning sluiten steeds meer aan op de (inter)nationale ontwikkelingen voor data-standaarden. Deze kennis is echter nog niet 'goed geland' binnen gebouwde omgeving, waar de NLCS een steeds belangrijke en prominente rol speelt.


Deel deze pagina: