De volgende artikelen zijn hierover verschenen in de verschillende vakbladen: