Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home Nieuws 13 oktober 2020
Digitaliseringsambitie verder als digiGO
BIM Loket borgt resultaten versnellingsprojecten

Digitaliseringsambitie verder als digiGO

Nieuwe website, DSGO en projecten 

De naamsverandering werd tijdens de BIM Loket D-Day 2020 officieel met de lancering van een geheel nieuwe huisstijl en website: www.digigo.nu.

Richard Tieskens (voorzitter van het Digiteam dat de digiGO aanjaagt) lichtte de ambities van de digiGO toe: “In de komende periode draait het om de realisatie van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) en de doorontwikkeling en adoptie van versnellingsprojecten. We roepen alle organisaties in de bouwsector op om zich aan te sluiten bij de digiGO!”

BIM Loket faciliteert

Als ‘clubhuis’ voor en aanjager van het gebruik van open standaarden, is het BIM Loket één van de partijen die de digiGO ondersteunen (naast de Bouw Digitaliseringsraad (BDR) en het Bouw en Techniek Informatie Centrum (BTIC)). Het BIM loket faciliteert het Digiteam bij de uitvoering van digiGO en zorgt ervoor dat de resultaten van versnellingsprojecten worden geborgd.

Meedoen aan digiGO en zo de digitalisering in de bouw stimuleren kan op vele manieren. Bekijk de mogelijkheden op www.digigo.nu