Het is voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw van belang om data objectgericht te structureren, zodat deze data gemakkelijker kunnen worden uitgewisseld tijdens de aanleg-, beheer- en onderhoudsprocessen. Hiervoor worden nu naast elkaar door diverse partijen in de GWW ObjectTypeLibraries (OTL’s) ontwikkeld en in de praktijk getoetst op projecten.

Kennisdelingsplatform OTL-ontwikkeling  

Het platform richt zich op de organisatie van de kennisdeling van de diverse OTL-ontwikkelingen die reeds in uitvoering zijn. Het biedt aan de gebruikers van standaarden (gemeenten, provincies, rijksoverheden, infrabouwers etc.) de mogelijkheid om:  

  1. Met hun eigen OTL-ontwikkeling geïnformeerd te zijn over de aansluiting op de sectorstandaarden en af te spreken formaten tussen ketenpartners voor uitwisseling van data. 
  2. Via platformbijeenkomsten kennis en projectervaringen te delen bij de beproeving van de OTL’s in diverse organisaties.

Bijeenkomsten

In totaal worden 8 kennisdelingsbijeenkomsten georganiseerd, waarvan de vierde is gepland op vrijdag 22 januari vanaf 13:30 uur. Deze bijeenkomst verloopt via een teleconferentie (Zoom).  

Programma en aanmelding

Ga naar de registratiepagina.

Datum

22 januari 2021

Locatie

online

Deel deze pagina: