Over COINS

Met COINS (Constructieve Objecten en de Integratie van Processen en Systemen - klik hier om naar data voor deze standaard te gaan) kunnen bouwpartijen digitale informatie uitwisselen tussen verschillende IT-platforms en -omgevingen. Met deze open standaard kun je verschillende soorten informatie samen in één database vastleggen.

Van functie-eisen tot objecttypes

Denk hierbij aan informatie als functies, eisen- en objectenbomen, GIS-data, 2D-tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen, en objecttype-bibliotheek. Uitgangspunt bij het uitwisselen van gegevens is een software-onafhankelijk datamodel. Dit betekent dat je data in een neutraal format kunt verzenden en ‘vertalen’ naar de software van verschillende projectpartners.

COINS 2.0 bestaat uit 2 onderdelen:

Internationale ontwikkelingen

Inmiddels zijn de twee onderdelen van COINS 2.0 doorontwikkeld op internationaal niveau. Toch gebruiken sommige organisaties nog COINS 2.0. Bijvoorbeeld wanneer een organisatie software heeft ingericht en een Objecttype-bibliotheek heeft gemodelleerd met COINS 2.0 als basis. Ook in bestaande projecten kan het logisch zijn om te blijven werken met COINS 2.0.

ICDD fungeert straks als container

ICDD (Information Container for linked Document Delivery) is de internationale opvolger van de COINS ‘container’. In deze internationale variant kunnen ook standaarden, kennis en ervaringen van experts uit andere landen verwerkt worden.

Opvolger datamodel is NTA 8035

Het combineren van verschillende datamodellen, bijvoorbeeld COINS 2.0 met een eigen Objecttype-bibliotheek, is lastig als die datamodellen gebaseerd zijn op andere uitgangspunten. Daarom hebben Nederlandse experts onder vlag van NEN samengewerkt aan de NTA 8035. Dit is de opvolger van het datamodel.

Community COINS 3.0

Omdat COINS 2.0 is opgevolgd door de ICDD en de NTA 8035, is BIM Loket niet meer de eigenaar van de nieuwe standaarden. BIM Loket blijft wel de plek waar de Nederlandse bouwsector kan samenwerken en praktische toepassingen en voorbeelden kan verzamelen voor het uitwisselen van gegevens.

COINS 3.0 is de community van BIM Loket voor specifieke vragen rondom het uitwisselen van informatie over de ‘digital twin’. Denk hierbij aan vragen als: welke informatiebehoefte is er, welk datamodel hoort daar bij, in welke vorm wordt informatie gedeeld? De eerste thema’s waarmee de community aan de slag wil, zijn ‘areaalgegevens uitwisselen’ en ‘contract als data’. Meer over deze community lees je op de pagina Beheer.