Samen werken aan één taal in de gebouwde omgeving

CB-NL brengt eenheid in omschrijvingen en definities, die de verschillende bouwpartijen in de keten hanteren. Zo voorkom je miscommunicaties en fouten. Via een online bibliotheek met uniforme afspraken, wordt één gestandaardiseerde taal voor de hele bouwsector ontsloten. Zo zorgt CB-NL ook voor verbinding tussen de diverse open BIM-standaarden. Sinds de komst van de NEN 2660-2 sloot CB-NL niet meer aan op de nieuwste normen op het gebied van modelleren. Daarom is CB-NL opnieuw ingericht. CB-NL 2.0 is op dit moment alleen beschikbaar als bèta versie op GitHub. OTL modelleurs worden aangemoedigd om hiermee te experimenteren en feedback te leveren.

Meer over CB-NL >

Animaties en projecten

Zo werkt CB-NL

Hoe werkt CB-NL? Een animatie op de pagina Over CB-NL geeft inzicht.

Viaduct A15

Bij de aanleg van een viaduct (project VIA15), testen de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat hoe de uitwisseling van data verloopt als je een Object Type Library (OTL) koppelt aan CB-NL.

Asfaltverhardingen

Hoe verloopt de uitwisseling van data als je een Object Type Library (OTL) die je hanteert bij asfaltverhardingen koppelt aan CB-NL? Een tweede praktijkproject van de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat.

Uniforme Objectenbibliotheek

Vanuit Techniek Nederland is het initiatief ontstaan om een Uniforme Objectenbibliotheek op te zetten voor het genereren van een grafische weergave van installatie-objecten in modelleersoftware.

OTL Zuidasdok

Begin 2016 voerde de gemeente Amsterdam een verkenning uit naar de mogelijkheden om CB-NL in te zetten bij de ontwikkeling van een Object Type Library (OTL) voor het project Zuidasdok. 

Uitgelicht

In memoriam Henny Stolwijk

Begin deze week bereikte ons het droevige bericht dat Henny Stolwijk onverwacht is overleden. Vanaf de oprichting van het BIM Loket in 2015 was Henny intensief betrokken bij de inrichting van het beheer van onze open standaarden. We leerden hem kennen als een aimabel mens, bescheiden, maar vasthoudend en met veel kennis van zaken. Vanuit zijn functie bij het Ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam toonde hij zich in de afgelopen jaren een gedreven productmanager van de standaard CB-NL. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van de standaard, en (onder meer) aan de totstandkoming van de bekende Routekaart Gemeenten en BIM.

Na zijn pensionering vorig jaar trad Henny terug als productmanager, maar hij bleef betrokken bij CB-NL. Hij sprak opgewekt over zijn pensioen en de vrijheid die het hem bood om leuke dingen te doen. Helaas was hem en zijn naasten maar bitter weinig tijd gegund om hiervan te genieten. Wij wensen zijn familie veel sterkte met het verlies.

CB-NL viewer laat werking standaard zien

Om je een indruk te geven van de werking en content van de CB-NL is een viewer ontwikkeld. De viewer is niet geschikt voor smartphones of kleine tablets. Binnenkort wordt bovendien de nieuwe inhoud (project Kernmodel CB-NL) gepubliceerd. 

Nieuws

Architectenmiddag: veel creatieve ideeën voor verbeteren digitaal samenwerken
24 mei 2023
Architectenmiddag: veel creatieve ideeën voor verbeteren digitaal samenwerken
Dat zowel digiGO als IT consultant ValueBlue gepassioneerd zijn om de architectuurpraktijk in de gebouwde omgeving te verbeteren en zo de digitale samenwerking naar een hoger plan te brengen, bleek 23 mei tijdens de Architectenmiddag die zij samen organiseerden.
Volop aandacht voor actuele thema’s tijdens beheerdersdag 2023
23 mei 2023
Volop aandacht voor actuele thema’s tijdens beheerdersdag 2023
‘Hé Chat GPT, kun je een huis voor me ontwerpen?’ Zo luidde de prikkelende titel van een van de drie workshops op 17 mei, tijdens de digiGO BIM Loket Beheerdersdag. Een dag waarop we met plezier terugkijken, want er werd volop genetwerkt en uit de reacties blijkt dat de deelnemers met een ‘rugzak’ vol tips en inzichten naar huis gingen.

Houd mij op de hoogte

Met de digiGO BIM Loket nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen rond digitale samenwerking in de gebouwde omgeving. Onze nieuwsbrief verschijnt zes tot acht keer per jaar.

Beheer CB-NL

Productmanager van CB-NL is Elisabeth de Vries (CROW), zij coördineert het beheer, in nauwe samenwerking met diverse commissies. Rechtstreeks contact opnemen? Klik dan hier.