Over VISI

Met VISI weet je van te voren wat je aan elkaar hebt

Met VISI maak je afspraken wie welke taken en verantwoordelijkheden op zich neemt in de samenwerking. Vervolgens leg je vast, over welke onderwerpen je wilt communiceren, en op welke termijnen je reactie verwacht van de ander. Van te voren spreek je ook af, welke informatie je van elkaar krijgt. Als je de afspraken tijdens de samenwerking wijzigt, dan blijft traceerbaar wanneer je op basis van de oude afspraken hebt gecommuniceerd, en wanneer de nieuwe afspraken zijn gebruikt.

Voorbeeld: VISI voor bouw- of onderhoudsprojecten

In een bouw- of onderhoudsprojectproject heb je meestal al een contract afgesloten met voorwaarden voor de samenwerking. Deze voorwaarden staan in een document; met VISI worden deze voorwaarden omgezet naar digitale informatie, zodat je aan de slag kunt met de samenwerking. In een project gebruik je VISI bijvoorbeeld voor het geven van opdrachten, het aanleveren van tijdschema’s, het opleveren van resultaten en het melden van afwijkingen.

VISI helpt je met het nakomen van afspraken

 Als je je afspraken eenmaal hebt vastgelegd, kun je beginnen met communiceren. In het VISI bericht staat informatie over je communicatie. In de bijlage komt het resultaat van je werk. Door de communicatie te volgen, kun je zien of de bestanden of datasets in de bijlagen geaccepteerd zijn door je de partner waarmee je samenwerkt. 

Pas als de ander geaccepteerd heeft, ben jij klaar met je werk. VISI helpt je bij het nakomen van je afspraken. Je weet altijd welke acties jij, of de ander, nog moet uitvoeren. Je weet of je bericht aangekomen is. Overdracht van werk van de ene, naar de andere medewerker gaat naadloos, als je elkaars rol overneemt. De communicatie is terug te vinden voor alle betrokkenen, zonder wederzijdse afhankelijkheid. Bij een geschil is meteen duidelijk hoe de samenwerking is verlopen. Als is het natuurlijk de bedoeling, dat VISI je helpt om een geschil te voorkomen.

Voorbeeld: In een bouw- of onderhoudsproject helpt VISI om wijzigingen snel te accorderen of de laatste versie van een detailtekening tijdig beschikbaar te stellen. 
Omdat beide partijen de communicatie kunnen volgen, is het duidelijk wanneer het werk kan starten, of de betaling kan plaatsvinden. Dit is van grote invloed op de kwaliteit, doorlooptijd en kosten van een project. Is je samenwerkingsverband complexer, en zijn meerdere partijen betrokken? Ook dat kan worden geregeld met VISI.

Voorbeeld: VISI voor samenwerking tussen teams

Ook als er geen contract is, kan VISI je helpen met je samenwerking. Bijvoorbeeld wanneer twee teams samenwerken. Ook dan is het belangrijk, om te kunnen zien of iedereen zijn taken heeft uitgevoerd, en te zorgen dat je op tijd reageert, zodat het andere team verder kan werken met jou informatie.

Informatie voor softwareleveranciers

Voor softwareontwikkelaars is alle informatie over VISI te vinden op Github.

BIM loket toetst VISI compatibele software op VISI functionaliteit en betrouwbare uitwisseling van VISI berichten. Goedgekeurde software krijgt het VISI Keurmerk. Een bewijs dat de applicatie voldoet aan de interoperabiliteit- en compatibiliteitseisen van VISI. Heb je interesse in het keurmerk voor je software? Neem dan contact op met BIM loket.