Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 12 april 2021
Informatiesessie Consultatie UOI-code

Informatiesessie Consultatie UOI-code

Tussen november 2020 en april 2021 heeft het ministerie van BZK onderzoek laten doen naar het ontwerp van een Unieke Object Identificatie (UOI). Vraag was de UOI te verkennen in relatie tot standaarden in de bouw- en geo-sector en de ontwikkelingen rond objectidentificatie in de fysieke leefomgeving. Het onderzoeksrapport ligt van 20 april tot 20 mei in consultatie.

Unieke Object Identificator 

Het Unieke Object Identificator (UOI) ‘systeem’ is een digitale sleutel waarmee je op basis van je rol en toegangsrechten informatie over gebouwen en objecten in de gebouwde omgeving kunt raadplegen. Het ‘systeem’ als gedachte is ontwikkeld binnen de bouw- en vastgoedsector. De gedachte achter een UOI-code is dat er domein-overstijgend verbindingen mee gelegd kunnen worden die het beantwoorden van vragen over objecten in de gebouwde omgeving vereenvoudigen. De UOI-code wordt ook genoemd in de lopende consultatie van de Samenhangende Objecten Registratie SOR. Experts uit de bouw- en geo-wereld hebben het UOI als systeem getoetst aan de nieuwe Geo- & Bouw-informatiestandaarden (NEN 3610, NEN 2660 en BIM gerelateerde standaarden) en de principes die DiSGeo hanteert voor de Samenhangende Objecten Registratie (SOR). Ook is gekeken naar de instrumenten van de Wet kwaliteitsborging Bouw (Wkb) en het ontwerp Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving DSGO (binnen DigiGO).

Bij de start van de consultatie op 20 april is er een voorlichtingssessie waarin we de onderzoeksresultaten in vogelvlucht meegeven en we het proces rond de consultatie toelichten. Je bent van harte welkom bij deze sessie aan te schuiven.