Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home Nieuws 15 april 2021
‘Door te investeren in digitalisering creëer je een vliegwiel’
Nieuw BIM-Loket bestuurslid Rutger Mantingh:

‘Door te investeren in digitalisering creëer je een vliegwiel’

Rutger startte zijn loopbaan bij Schiphol een aantal jaar geleden met datamanagement. 'Later kwam daar ICT en digitalisering bij. Een logische stap, want data vormen geen doel op zich. Je hebt een systeem en een proces nodig, om de juiste informatie op te kunnen leveren.' Als zeer belangrijke randvoorwaarde noemt hij daarbij de investering in mensen: 'Er is immers geen ICT-systeem dat juist kan werken zonder de kennis van gebruikers.'

Ter illustratie wijst Rutger op het grote ontstoringsteam op onze nationale luchthaven: 'Dat houdt zich continu bezig met de vraag of alle installaties nog wel naar behoren werken. Daarom wordt dit team nu ondersteund met real time inzicht vanuit de assets, gekoppeld aan de geografische informatie van Schiphol. Vervolgens is de vraag die je je steeds moet stellen ‘Kan ik die goed interpreteren, om de ontstoringsploeg die erop afgaat juist te instrueren?’ Daar heb je veel informatie voor nodig en dat komt als het goed is bij elkaar in je digitaliseringsambitie, in dit geval voor ontstoring.'

Zorg voor een digitaliseringsambitie én bijbehorende protocollen

Investeren in voorkant

Data zijn dus geen doel op zich en digitalisering ook niet. 'Zodra budgetten ontoereikend lijken, zie je vaak dat digitalisering en nieuwe werkwijzen als eerste onder druk komen te staan. Dat is mijns inziens niet nodig. Sterker nog, digitalisering kan een heel goed middel vormen om je daadwerkelijke doelen te bereiken: je projecten realiseren binnen het beoogde tijdspad en met de voorziene middelen. Dan moet je echter wel bereid zijn om daar aan de voorkant in te investeren. Doe je op de juiste wijze, dan zal je zien dat digitalisering zelfs als vliegwiel kan dienen.'

Bij Schiphol zijn ze vier jaar geleden al begonnen te investeren in die goede voorbereiding. 'Met als resultaat een goede ILS, een standaard die we met marktpartijen hebben afgesproken, een BIM-protocol en meer. Investeringen waar we nu de vruchten van kunnen gaan plukken.' Rutger realiseert zich dat dit bij veel organisaties anders in zijn werk gaat. Veel collega bouworganisaties staan nog aan de vooravond van digitaliseren. 'Dan geldt echter nog steeds de tip die ik meegaf in een deelsessie van de BIM Loket D-Day 2020: denk om te beginnen goed na over wat je wilt bereiken en hoe digitalisering in dat doel past.'

Veel te winnen

Rutger illustreert zijn huidige gevoel bij digitalisering in de bouw met een veelzeggend beeld: 'Ik heb als consultant ooit een tekening laten maken van een schutting. Als je daar een voldoende groot gat in zou maken, zou je zaken gericht kunnen overhandigen. Maar te vaak gaat de informatie lukraak over de bovenzijde.' Met als resultaat veel fouten, tijdverslies en extra kosten. 'En dan is informatievoorziening fijn, maar nog altijd geen primair doel. Gaan we daar meer op sturen vanaf de voorkant, dan gaan we heel veel winnen.'

We gooien nog te veel informatie lukraak over de schutting

Brug naar leveranciers

Bij komende D-Day’s, maar ook bij andere BIM Loket activiteiten zoals de BIM Loket Online Friday, zou Rutger onder meer graag een brug slaan naar leveranciers van technologie. 'Die zie ik nog te weinig aan tafel bij BIM Loket-activiteiten, terwijl je technologie hard nodig hebt om standaarden te kunnen laten werken. Natuurlijk realiseer ik mij dat zij elk ook een eigen belang hebben, maar uiteindelijk moeten we wél met elkaar de markt gaan versnellen! Ik merk bij overleg met deze partijen dat zij over veel kennis beschikken die zeer relevant kan zijn. Voor Schiphol én voor de gehele markt.'

Rutger hoopt bovendien dat het BIM Loket-netwerk de komende jaren de waarden van BIM-data voor assetmanagement scherper in beeld krijgt. 'Als je bedenkt dat de grootste financiers van BIM Loket opdrachtgevers zijn, dus organisaties gericht op assetmanagement, begrijp je waarom het verbreden van draagvlak wenselijk is.'

Maak de waarden van BIM voor assetmanagement inzichtelijk

Bescheidenheid loslaten

Om stappen in digitalisering te kunnen zetten doet Rutger tot slot een oproep: ‘laat bescheidenheid los!’, want 'We beseffen dat we allemaal eenogen zijn in een land van blinden. Niemand overziet het gehele vraagstuk, dus iedereen gooit de deur dicht: ‘nee ik heb het antwoord niet.’ Terwijl we allemaal over een deel van het antwoord beschikken. Daarom roep ik mezelf en de rest van de markt op: deel en leg jouw stuk van de puzzel, zodat we gezamenlijk meer kunnen gaan zien.'