Gebruikers

Gebruik van NL/SfB is gratis. Wel vragen wij daarbij om een aanmelding via een e-mailadres. De voorkeur is om hierbij gebruik te maken van een gevalideerd Microsoft- of Google-account. Dit heb je nodig om je aan te melden op het Gebruikersplatform.

Voor aanvullende dienstverlening kan een bijdrage gevraagd worden, zeker op het moment dat er een verbinding wordt gelegd met een andere classificatie of standaard waarvoor een gebruikersbijdrage is verschuldigd.