Eigendom

Het intellectueel eigendom van de NL/SfB berustte tot 2018 bij het CIB (Conseil International du Bâtiment- International Council for Building). De BNA (Brancheorganisatie van Nederlandse Architecten) had een gebruikslicentie en was de organisatie die de NL/SfB-tabellen in boekvorm uitbracht. De laatste editie, inclusief herziene Elementenmethode ’91, verscheen in 2005. STABU (inmiddels opgegaan in Ketenstandaard Bouw & Techniek) ontving een sub-licentie van BNA om de tabellen in elektronische vorm te publiceren.

In 2015 heeft BIM Loket de gebruikslicentie overgenomen van BNA. In 2018 heeft BIM Loket ook de intellectuele eigendomsrechten overgenomen van CIB. In hetzelfde jaar is begonnen met de inrichting van een beheerorganisatie die voldoet aan de BOMOS-richtlijnen (BOMOS: Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden). In opdracht van BIM Loket voert Ketenstandaard nu het operationeel beheer van de classificatie uit.