Actueel
Standaarden en richtlijnen
Home Nieuws 18 mei 2021
‘Een digitaal stelsel voor de gebouwde omgeving is een zeer belangrijke stap voorwaarts’
BIM Loket-bestuurslid Claudia Reiner (Caris & Reiner):

‘Een digitaal stelsel voor de gebouwde omgeving is een zeer belangrijke stap voorwaarts’

Claudia’s bestuurlijke rol en functies spitsen zich al jaren toe op activiteiten rondom de gebouwde omgeving. Zo werd ze eind 2016 op persoonlijke titel gevraagd voor de Taskforce Bouwagenda. Dit landelijke, vierjarige programma onderstreept volgens haar hoezeer een aantal thema’s dwars door de ontwikkeling van de gebouwde omgeving snijdt: “Digitalisering, circulariteit en human capital blijken stuk voor stuk van cruciaal belang bij het tackelen van de maatschappelijke opgaven, waar we bij de ontwikkeling van onze gebouwde omgeving voor staan. Met deze drie thema’s heb ik affiniteit en ze hebben onderling ook veel raakvlakken.”

Nut en noodzaak van de implementatie van BIM moeten we meer voor het voetlicht brengen, en daar horen uiteraard middelen bij

Over de vraag of ze namens de markt zitting wilde nemen in het BIM Loket-bestuur, hoefde Claudia niet lang na te denken. “Want mijn interesse ligt zeker ook op het vlak van standaarden en standaardisering.” Ze hoopt met haar expertise vooral bij te kunnen dragen aan de vertaalslag naar het ondernemersveld. “Standaarden zijn voor velen geen dagelijkse bezigheid. Toch is het heel belangrijk dat elk bedrijf zich bewust is van het belang van een bredere toepassing. Hoe meer bedrijven dit doen, hoe sneller je samen efficiencywinst kunt behalen.” Daarbij wil ze zich tevens inzetten om meer middelen te organiseren voor de ontwikkeling en promotie van open standaarden.

digiGO

De Bouwagenda heeft in 2018 samen met het BIM Loket het initiatief genomen voor het opstellen van de DigiDealGO, en vervolgens het stokje overgedragen aan de BDR. De deal is vervolgens door het BIM Loket en de BDR nader uitgewerkt en kreeg in de jaren daarna langzamerhand vorm en een wat kortere, meer pakkende naam: digiGO.

Claudia: “De kernvraag binnen de BDR, BIM Loket en digiGO luidt volgens mij: Hoe ga je ervoor zorgen dat die ‘grote vergaarbak van digitalisering’ aansluit bij wensen en behoeftes van de praktijk, hoe ga je dat verhaal vertellen?” Daarvoor heb je volgens haar behapbare formats nodig: “Bij stakeholdersvergaderingen met Techniek Nederland blijkt dat digitalisering voor deze branche iets heel anders kan betekenen, dan voor bijvoorbeeld de toeleverende industrie. Dus om te beginnen moet je zoeken naar de meerwaarde van een uniforme digitale taal en raakvlakken met de beroepspraktijk van een sector. Daarna kijk je hoe je de verbinding onderling, maar ook tussen sectoren versterkt. Vervolgens bepaal je welke afspraken daarvoor nodig zijn en daarna komt pas de technologie. Dat betekent dat je niet over één nacht ijs kunt gaan.”

We hebben de overheid keihard nodig bij digitalisering

Blij met commitment

Het versnellen van digitalisering is een langdurig proces. Iets dat Claudia zich terdege realiseert: “De term digitalisering werd toen we aan het begin van de deal stonden vooral beleden met de mond. Er was veel koudwatervrees. Een belangrijke reden daarvoor is de complexiteit van dit soort vraagstukken. Mensen overzien het speelveld niet, en dan is het logisch dat ze op de rem gaan staan.”

Toch is het gelukt om digiGO steeds meer te laten vliegen. Dat zit hem volgens Claudia mede in het brede commitment voor de deal. Ze is daarbij erg blij met de betrokkenheid en het groeiende besef van urgentie van het digitaliseringsvraagstuk binnen de overheid: “Want die privaat-publieke verbinding hebben we de komende jaren keihard nodig bij digitalisering.” Daarbinnen vormt wat haar betreft de ontwikkeling van een DSGO (Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving) een van de belangrijkste projecten. “Zo’n stelsel is een hele belangrijk stap voorwaarts voor bedrijven om verder te kunnen digitaliseren.”

Om verder te kunnen met digitaliseren, vormt een digitaal stelsel (DSGO) een belangrijke stap voorwaarts

Maak ’t niet groot

Tot slot heeft Claudia nog een advies aan iedereen die actief is in de gebouwde omgeving: “Hoe sneller je met digitalisering en bijvoorbeeld BIM begint hoe beter. Ga daarbij vooral in gesprek met jonge mensen in je bedrijf en zorg voor diversiteit. Juist meisjes kunnen mijns inziens een belangrijkere rol spelen in de ontwikkeling van de gebouwde omgeving.” Qua diversiteit denkt ze bovendien aan dwarsdenkers en creatieve geesten: “Haal mensen binnen die vanuit een totaal andere achtergrond denken. Dit vraagstuk reikt immers veel verder dan ICT! Daarbij is en blijft het belangrijk om dwarsverbanden te zoeken met andere, vergelijkbare organisaties. En last but not least: maak het vooral niet te groot! Kijk hoe je snel en slim meerwaarde kunt creëren.”

Jongeren en zeker ook meisjes kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het digitaliseringsvraagstuk