Project herijking VISI


1. Aanleiding

VISI is al twintig jaar een open standaard. Eindgebruikers van de standaard worden goed bediend door twee softwareleveranciers en zijn daarom heel tevreden met de standaard. De VISI standaard regelt dat gebruikers van te voren samenwerking en communicatie kunnen ontwerpen, en dat tijdens de samenwerking berichten naar elkaar kunnen worden verzonden over de voortgang van afspraken. Applicaties worden gecertificeerd en zijn daarmee heel betrouwbaar en makkelijk in te kopen. Daarbij wordt verwacht, dat applicaties het ontwerp van de samenwerking kunnen toepassen, elkaars berichten kunnen ontvangen en verwerken, en dat een projectdossier met reeds verstuurde berichten kan worden overgedragen tussen twee applicaties.

Sinds het ontwerp van de VISI standaard is veel veranderd op het gebied van online samenwerking en de architectuur van het web, interoperabiliteit, data en applicaties. Dit heeft gevolgen bij de ontwikkelingen van het digitaal stelsel voor de gebouwde omgeving (DSGO) en bij de Common Ground beweging van gemeentes. De vraag is hoe VISI straks gaat passen in dit nieuwe landschap.

Daarnaast komt de gewenste uitbreiding van leveranciers voor VISI al jaren niet van de grond, brede implementatie blijft achter. Het Forum voor Standaardisatie onderzoekt de implementatie en het beheer van de VISI standaard, die op de verplichte “Pas-toe-of-leg-uit” lijst staat. Tijdens dat onderzoek hebben softwareleveranciers gevraagd om VISI toegankelijker te maken voor implementatie in bestaande software.

2. Doel herijking VISI

Vaststellen welke rol VISI speelt in het palet van open standaarden, en hoe de VISI standaard ingericht moet worden om deze breed toepasbaar te maken in applicaties voor de bouw.

Vragen zijn hierbij onder andere:

3. Te begeleiden projectteam

Een projectteam gaat aan de slag, begeleid door de in deze uitvraag gevraagde procesbegeleider.

De opdracht van het projectteam is: