Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
digiGO BIM Loket
Bibliotheek
Home Nieuws 16 juni 2021
‘Opdrachtgevers in de GWW en B&U kunnen echt van elkaar leren’

‘Opdrachtgevers in de GWW en B&U kunnen echt van elkaar leren’

Maaike Beerepoot kwam naar eigen zeggen “volgens een andere aanvliegroute” in aanraking met BIM: ze werkte een aantal jaar geleden als senior-adviseur bij Rijkswaterstaat, gericht op de afspraken tussen beleid en uitvoering. “Rijkswaterstaat kun je zien als de assetmanager van de infrastructuur van Nederland: wij maken afspraken met de minister over de door ons te leveren prestaties, die balanceer je met de kosten en risico’s en stuur je zo nodig bij.”

Digitalisering is echt een kwestie van lange adem

Als senior-adviseur ontdekte Maaike langzamerhand dat je serieus aan de slag moet met digitalisering, wil je minder last hebben van de ‘fuzz’ om je werk heen. “Zet je dit gericht in bij assetmanagement, dan kun je de GWW-sector substantieel versterken.” Ze ging aan de slag als manager van het BIM-programma bij RWS, dook dieper in het vraagstuk hoe je de werelden van prestatiemanagement en digitalisering bij elkaar kunt brengen, en werd zodoende ook gevraagd voor het BIM Loket-bestuur.

Ambities

Maaike zag de afgelopen jaren hoe het BIM Loket en de aandacht voor digitalisering een mooie impuls kreeg. Tegelijkertijd weet dit langst zittende BIM Loket-bestuurslid dat stappen zetten in digitalisering en BIM een lange adem vergt: “Vooralsnog zijn het vooral de koplopers die hier echt werk van maken. Waar het om gaat is hoe je die diverse spelers bij elkaar brengt!” Een lastig aspect hierbij vormt het abstractieniveau van het vraagstuk: digitaliseren voelt voor velen ingewikkeld, en standaarden zijn niet sexy. “Niemand vraagt zich immers af waarom het vlekkeloos werkt, als hij of zij bijvoorbeeld een pdf’je verstuurt?”

Ik wil bijdragen aan een bredere adoptie van standaarden en BIM

Als BIM Loket-bestuurder hoopt ze de komende tijd verder bij te dragen aan de verbreding van het toepassen van BIM. “Van de koplopers naar een veel grotere groep. Daarbij hoop ik dat we ons steeds meer kunnen richten op de adoptie van standaarden, en dat we vanuit dat gebruik vervolgens de standaarden ook weer verder kunnen brengen. Want uiteindelijk is BIM een middel om met elkaar slimmer te kunnen werken. Het is geen doel op zich.”

Mooie voorbeelden

Maaike is dan ook blij dat er tekenen zijn dat digitalisering en BIM steeds meer voet aan de grond krijgen. Als voorbeeld noemt ze de OTL (objectenbibliotheek) waarbij een aantal provincies en grote gemeenten nu gezamenlijk aan standaardisatie werken. En ook de ontwikkelingen rondom toepassingsrichtlijnen als de BIM basis ILS en de BIM basis Infra juicht ze toe: “Net als het feit dat de NTA 8035 (Nederlands Technische Afspraak om gegevens uit te wisselen volgens een overeengekomen gegevensstructuur, beter bekend als een ontologie, tussen betrokken partijen gedurende een of meer specifieke levensfases van een object) en de NEN 2660 (Nederlandse norm met ordeningsregels voor gegevens in de bouw) nu echt worden vertaald naar pilots om te zien hoe dat dan werkt in de praktijk. Dit zijn allemaal prachtige voorbeelden waarbij mensen van hun eigen eiland afstappen en een vraagstuk écht verder brengen.”

Mensen moeten van hun digitale eiland afstappen

Dit soort mooie voorbeelden van praktische vertalingen van het toepassen van standaarden en digitalisering zorgt er volgens Maaike voor dat een steeds bredere groep bedrijven aanhaakt. “Toch zijn het nu vooral nog de voorlopers, en zou ik willen dat het sneller ging. Maar je moet rekening houden met het absorptievermogen van de organisaties die het moeten doen.”

En dat absorptievermogen is waar het volgens Maaike om draait: “Bij alle werk voor BIM Loket en ook bij digiGO (red.: digitaliseringsbeweging waarvan Rijkswaterstaat een van de grondleggers en supporters is). We moeten samen werken aan een roadmap. Op zo’n manier dat organisaties gemakkelijk kunnen aanhaken en opgeleverde data en instrumenten direct in hun operationeel proces kunnen inbrengen.”

Smeerolie en trapje

Als toonaangevende opdrachtgever vervult Rijkswaterstaat een belangrijke rol bij de adoptie van BIM en digitalisering. Maaike geeft desgevraagd aan dat dit ook geldt als het gaat om samenwerking tussen opdrachtgevers. Ook met opdrachtgevers in de B&U, een – op het eerste oog – toch geheel andere tak van sport: “Niet voor niks wisselen we als assetmanagers van beide sectoren ervaringen uit en kijken bij elkaar in ‘de keuken’.”

Ze beaamt dat er verschillen zijn: “Zo denken we in de GWW meer in netwerken, ingebed in een bestaande situatie: een brug maakt onderdeel uit van een complexe infrastructuur. In de B&U wordt meer gedacht vanuit losse objecten.” Toch is ze ervan overtuigd dat de sectoren over en weer veel van elkaar kunnen leren. “Juist ook vanwege die verschillen. En in beide sectoren kijken assetmanagers immers hoe zij 3D-representaties effectief kunnen inzetten in de beheer- en onderhoudsfase van een object.”

BIM Loket dient als smeerolie voor digitale samenwerking

Het netwerk van het BIM Loket kan volgens Maaike helpen als ‘smeerolie’ bij het samenwerken aan digitalisering. Bijvoorbeeld om overeenkomsten en verschillen tussen diverse sectoren boven tafel krijgen, en om die over en weer bespreekbaar te maken. “Het helpt als BIM Loket een ‘trapje’ voor je neerzet, of je nu al wat meer ‘BIM volwassen bent’ of nog aan het begin staat van het werken met BIM.”