Praktijkvoorbeeld Rijkswaterstaat


RWS heeft ervoor gekozen om VISI toe te passen, als middel om de communicatie en digitale samenwerking tussen bouwpartners te verbeteren. Inmiddels wordt in ruim 65 projecten met succes VISI toegepast. Afgelopen jaar is bij evaluaties de communicatie geanalyseerd. Hieruit komen de voordelen, maar ook de aandachtspunten naar voren.

Uit evaluaties komt duidelijk naar voren dat door het gebruik van VISI projecten beter in control zijn bij de communicatie rond bijvoorbeeld een acceptatie. Doordat de communicatie rond een acceptatie wordt vastgelegd en gestructureerd bij elkaar wordt gehouden, is helder welke adviseurs of disciplines al advies hebben gegeven en welke personen nog een keer moeten worden aangespoord om te reageren. Zo kan binnen de contractuele termijn tot een oordeel worden gekomen. Dit leidt uiteindelijk tot: 

Het totale verhaal over de evaluaties van het gebruik van VISI door RWS verscheen in 2020 in nr. 4 van vakblad Civiele Techniek, en kun je hier downloaden (PDF).