Teamselectie ILS Configurator: open uitnodiging voor deelname

Na een lange aanloop gaat nu het echte werk beginnen: de ontwikkeling van de ILS Configurator! Softwareontwikkelaars worden benaderd om hun voorstel voor realisatie in te dienen. Na de zomer verwachten wij de voorstellen binnen te hebben. De ontwikkeling zal in cocreatie plaatsvinden, en volgens de principes van Agile/Scrum.

Het doel van deze teamselectie bijeenkomst is om een projectorganisatie samen te stellen, die de ontwikkeling van de ILS Configurator zal begeleiden. Concreet zijn we op zoek naar mensen die inbreng willen leveren op een van drie aspecten: 

Heeft u interesse om mee te werken in de projectorganisatie? Meld u dan aan voor de teamselectie sessie. Deze vindt online plaats, op donderdag 9 september van 13:00-14:00 uur.