ICDD

ISO 21597 ICDD

Dankzij de ervaringen met COINS uit Nederland is de internationale norm ISO 21597 Information Container for Data Delivery (ICDD) ontstaan. Deze norm beschrijft hoe een informatiecontainer met daarin documenten met onderlinge relaties kan worden opgesteld. Doel is de documenten (lees: bestanden) uit te wisselen tussen applicaties of organisaties. Het delen van documenten vanaf een gezamenlijke locatie is buiten de scope van deze norm.

De toepassing in de Nederlandse bouwsector

Met ICDD kan net als met COINS digitale bouwwerkinformatie worden uitgewisseld: opdrachtgevers en -nemers delen documenten, datasets en bijbehorende meta-informatie in gestructureerde zip-files. Ook als tijdens een project wordt samengewerkt in een Common Data Environment kan de behoefte zijn om de informatie uit het project over te dragen aan de beheerder. Voorbeelden van uit te wisselen documenten: 3D-ontwerpen in IFC; geometrische kaartgegevens in Geopackage of GML; tabellen met informatie in csv; datasets in diverse talen (xml, ttl, ..), rapportages in pdf.

Technische documentatie ICDD

Veel gangbare applicaties kunnen nog niet overweg met ICDD. Een eindgebruiker zal zijn softwareleverancier moeten vragen, of hij verwerking van een ICDD container kan verzorgen. Omdat er nu een ISO-standaard is, is dit aantrekkelijker voor een leverancier: hier kunnen meer klanten gebruik van maken, ook internationaal. Om de implementatie door softwareleveranciers te ondersteunen is door BIM loket technische documentatie loket Technische documentatie ontwikkeld, in het Engels.

Valideren van containers

Voor softwareontwikkelaars die het in- of uitpakken van informatiecontainers willen ondersteunen is door BIM loket een handleiding geschreven over het Valideren van containers, ook in het Engels. Hiermee kan stap voor stap worden gecontroleerd of een container voldoet aan de gevraagde opbouw uit ICDD.

Best practices (in ontwikkeling)

De expertcommissie COINS-CB-NL is gestart met het documenteren van Best Practices (in ontwikkeling), onder andere voor het combineren van ICDD en de NTA 8035. Dit onderdeel is nog in ontwikkeling.

Github samenwerkomgeving

De expertcommissie COINS-CB-NL werkt samen in deze Github werkomgeving.