Actueel
Digitale samenwerking
Standaarden en richtlijnen
BIM Loket
Bibliotheek
Home Bibliotheek BIM Loket D-Day 2021 archief
BIM Loket D-Day 2021 online

Middagsessies ronde 3

Kijk per sessie de opname terug

Thema: Cultuur & organisatie

Sessie 3.1 | Finalist DigiDare Award: Dare to share; verdienmodel op de kop als antwoord op duurzaam, tekort én complex

Waarom impact met Bimpact? In deze high-speed sessie geen techniek. Wel de essentie van gedragsverandering, visie op integrale digitalisering, productanimatie en gebruikers aan het woord. Want ook zij durfden hun huidige werkwijze te veranderen door te starten met verdergaande digitalisering en nauwere samenwerking: ‘dare to share in optima forma!’

Thema: Initiatief en ontwerp

Sessie 3.2 | Update ILS O&E

De ILS Ontwerp & Engineering is er om de informatiebehoefte voor de ontwerp- en engineeringsfase eenduidig en herkenbaar te communiceren. Hierin wordt namelijk vastgelegd welke informatie waar en wanneer in het proces aanwezig moet zijn. We merken dat er veel aandacht wordt besteedt aan informatie uitwisseling in onze mooie sector. De Beheercommissie ILS O&E gaat komend jaar daarom verdere aandacht besteden aan visievorming en positionering van de ILS O&E.

Maar we dienen nu ook (letterlijk) projecten uit te voeren. Mitchell en Timothy willen jullie daarom meenemen in een tweetal verbeteringen die onderdeel zijn van de komende update in 2022. Dit betreft de geometrische verduidelijkingen conform het voorstel van Smit’s Bouwbedrijf en de implementatie van de BNA handreiking.

Thema: Assetmanagement – basis op orde

Sessie 3.3 | Wie bouwt er mee aan de digital twin voor de infrastructuur met BIM en (3D) GIS? 

Dit is deel 1 van 2 sessies; wordt vervolgd in sessie 4.3

Ronde tafel gesprek over 3D en Digital Twins. Beginnelingen gecombineerd met partijen die het al doen.. Hoe komen BIM en GIS bij dit onderwerp bij elkaar? Aan het einde vraag centraal: wie doet er mee om verder te komen?

Thema: Assetmanagement – van project naar beheer

Sessie 3.4 | Samen bouwen aan informatie-uitwisseling voor een vitale infrastructuur

Data als water uit de kraan
Voor werken aan wegen, bruggen en viaducten zijn betrouwbare areaalgegevens nodig. Met het programma AIRBIM richten we ons op wat gebruikers nodig hebben om areaaldata direct in te kunnen zetten. Daarvoor standaardiseren en uniformeren we de manier waarop we de data over het Rijkswaterstaat-areaal beschrijven, inwinnen, bewaren, beheren en uitwisselen. Samen met marktpartijen trekken we op naar de eindbestemming: ‘data als water uit de kraan’.

Focus op informatiebehoefte
AIRBIM praat je bij over de stapsgewijze ontwikkeling, de ervaringen en beantwoordt al je vragen!

Van sessie 3.4 is helaas geen opname beschikbaar.

Thema: BIM volwassenheid

Sessie 3.5 | Waardegedreven Engineering; versnellingsthema van de TBI Digitale Agenda

Hoe ziet de BIM versnellingsagenda van TBI SSC-ICT Diensten eruit? Binnen de digitaliseringsstrategie heeft TBI een speciaal deel wat gericht is op BIM. Ze noemen dit Waardegedreven Engineering. Waarom en vanuit welke drijfveren heeft TBI hun digitaliserings-strategie vormgegeven en hoe verloopt deze transformatie?

Thema: Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving

Sessie 3.6 | Praktijk: wat kan je met een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving? En wat heb je er aan?

Al jaren acteren wij als ‘het elastiek’ tussen theorie en praktijk. We zien goede initiatieven sterven in schoonheid of niet die aandacht krijgen die het verdient. De oplossingen hangen in het luchtledige, het fundament ontbreekt!

Door de introductie van het beoogde Digitale Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) creëren we een grondplaat, voor en door, de sector om daarop IT-systemen en werkmethoden te kunnen ontwikkelen, waarmee de volgende sprong naar beter samenwerken wordt gefaciliteerd.