Home Actueel Activiteiten

De DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO) is een samenwerkingsprogramma voor digitale versnelling in de bouw. DigiDealGO werkt aan uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw. De DigiDealGO geeft richting, biedt houvast en werkt aan versnelling van de digitalisering van de gebouwde omgeving. Met zogenoemde DigiDealGO versnellingsprojecten worden de doelen en werksporen van het Nationaal Digitaliseringsprogramma Gebouwde Omgeving nader ingevuld. 

DigiDealGO is een overeenkomst tussen de overheid, de brancheverenigingen van de bouw, de installatiesector en de toeleverende industrie. De uitwerking van de DigiDealGO gebeurt vanuit het Digiteam en wordt aangestuurd vanuit de Bouw Digitaliserings Raad (BDR, voortgekomen uit de Bouw Informatie Raad en de kerncoalitie). Daarin is de gehele sector vertegenwoordigd. Het Digiteam faciliteert en coördineert de activiteiten van de DigiDealGO. Dit team wordt ondersteund vanuit het BIM Loket.

Meer informatie op de DigiDealGO website.


Deel deze pagina: