Home Blogs 27 oktober 2021

Door Elisabeth Klören, projectmanager VISI en COINS

VISI: een deel van de levensfase

De rol van VISI bestaat uit de communicatie met berichten tussen 2 partijen over een contractuele fase in de levensduur van een asset. Het voorbeeld hieronder geeft een realisatiefase weer.

Figuur 1 - Een project is een toestand tussen 2 data beheerfasen

De bouwwerkinformatie wordt tijdens de levensduur continue aangevuld. Dit betekent dat informatie uit VISI berichten na afloop van het contract beschikbaar moet zijn in een opvolgende levensfase van het asset.

Welke informatie wordt met VISI uitgewisseld?

Communicatiedata
Communicatiedata is informatie over de verzender en ontvanger, tijdstip, de status van de afspraken, en inhoudelijke informatie over de samenwerking. VISI berichten zijn uitermate geschikt voor communicatiedata.

Bouwwerkdata
Bouwwerkdata bestaat uit attributen van het bouwwerk, specificaties, verificaties en validaties. De bouwwerkdata en verificatie en validatie van de bouwwerkdata kunnen op twee manieren worden uitgewisseld met VISI:

  1. Bouwwerkinformatie opnemen in het bericht. De data wordt dan uitgewisseld in xml-formaat. Voordeel is dat dit een gangbare techniek is; nadeel is dat de “betekenis” van de data alleen voor een mens leesbaar is, niet voor een computer. Een computer kan uit de xml wel halen dat er een getal staat, of een tekst, of een datum; maar weet niet welk getal. Het bericht moet “gemapped” worden op een standaard of een objecttypenbibliotheek, voordat een computer begrijpt wat er staat. Als je, als opdrachtgever, steeds hetzelfde VISI raamwerk gebruikt, dan hoef je die mapping maar een keer te maken. Als je, bijvoorbeeld als opdrachtnemer, steeds een ander raamwerk krijgt in een project, moet je elke keer mappen: bijvoorbeeld, de ene keer staat in “kolom 3” de datum van verificatie; de volgende keer staat hier de tekst van een specificatie, en staat de datum in “kolom 4”.
  2. Bouwwerkinformatie opnemen in de bijlage. Dat heeft het voordeel dat de bouwwerkinformatie een andere vorm kan aannemen, met gebruikmaking van technieken als linked data en blockchain. Het VISI bericht is daarbij het “logboek” waarmee de status van de informatie bekend is, de informatie zelf is computerverwerkbaar. Deze bijlage kun je zien als een “informatiecontainer” zoals bedoeld in ISO 19650. De informatie zelf kan ook ergens anders gepubliceerd worden; in de bijlage neem je dan links op naar de bron. Zo kan de bouwsector groeien van “kopiëren en uitwisselen” naar “eenmalig informatie publiceren bij de bron”.

Voorbeeld: Materialenpaspoort

Een voorbeeld van de bouwwerkdata die in zowel B&U als GWW uitgewisseld wordt, is een materialenpaspoort zodat het object bij einde levensduur circulair kan worden ingezet voor nieuwe bouwwerken. Een materialenpaspoort is idealiter een samenstelling van onderdelen en materialen. Een techniek als linked data is uitermate geschikt om een materialenpaspoort vast te leggen. Deze data kan niet goed worden beoordeeld en gevisualiseerd in de communicatie-applicatie. Dit betekent dat het materialenpaspoort moet kunnen worden onderzocht en verwerkt in een andere applicatie. VISI berichten en hun bijlages moeten daarom beschikbaar zijn om in te lezen in andere applicaties, zowel gedurende het contract als erna.

Hoe verder

Bovenstaand verhaal roept bij jullie vast vragen op, en laat ook zien, dat VISI alleen niet voldoende is: er zijn andere standaarden en afspraken nodig waarmee bouwwerkinformatie steeds slimmer uitgewisseld kan worden. Ben jij bezig met het combineren van bouwwerkinformatie en VISI berichten? Of wil je op nationaal niveau werken aan een afspraak om informatie over jou domein uit te wisselen? Laat het me weten elisabeth.kloren@bimloket.nl.


Elisabeth Klören

Productmanager COINS en VISI

Deel deze pagina: