Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Praktijktraining BIM bij de realisatie van energiezuinige gebouwen

Praktijktraining BIM bij de realisatie van energiezuinige gebouwen

29-01-2019
Net-UBIEP is een Europees netwerk voor het uitwisselen van kennis en ervaring over het toepassen van BIM bij het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen. Het gaat daarbij zowel om nieuwbouw als om onderhoud, beheer en renovatie. Net-UBIEP verzorgt ondermeer trainingen, waaronder een praktijktraining BIM & BENG: (1 dagdeel).
Korte praktijktraining BIM & BENG / nZEB
NZEB oftewel BENG, gasloos en Nul op de meter. Er komt de komende tijd heel veel af op de bouw- en installatiebedrijven. Dat betekent heel veel extra engineering. BIM helpt de professional hierbij. Dankzij slimme algoritmes geeft het model meteen inzicht in de te verwachten energieprestaties en worden problemen als warmtelekken en luchtlekken meteen zichtbaar. Kom langs en laat je bijpraten over hoe je BIM in kunt zetten bij de realisatie van zeer energiezuinige gebouwen. In een korte praktijktraining introduceren we kort en krachtig principes en mogelijkheden over BIM in relatie tot BENG. De korte praktijktraining BIM & BENG/nZEB is gericht op de Professional.

De training is gratis en wordt verzorgd door ISSO. Kijk voor het programma op de website van Net-UBIEP. 

Over net-UBIEP
Het Europese netwerk net-UBIEP zet zich in voor kennis- en ervarings uitwisseling over BIM. Het doel van net-UBIEP (Network for Using BIM to Increase the Energy Buildings Performance) is kennis en ervaring over BIM breed te verspreiden en het gebruik ervan te stimuleren. 
Onderdeel van net-UBIEP is trainingen geven en seminars organiseren aan de volgende doelgroepen (ingedeeld op basis van de rol die zij spelen in het bouwproces): 
  • Overheidsdiensten (zowel bouwtoezicht, als de overheid in haar opdrachtgeversrol). 
  • Professionals: adviseurs, ontwerpende installateurs en architecten. 
  • Technici: werkvoorbereiders bij bouwers en installateurs, service- en onderhoudsbedrijven. 
  • Gebruikers van gebouwen: huurders, eigenaren, gebouwbeheerders.  
 
Logo NET-UBIEP