Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Publieke opdrachtgevers bundelen hun krachten rond BIM

Publieke opdrachtgevers bundelen hun krachten rond BIM

28-01-2016
De Europese commissie heeft een subsidie voor twee jaar toegekend aan de EU BIM Task Group voor het vormen van een Europees netwerk dat het gebruik van Bouwwerk Informatie Management (BIM) bij publieke opdrachten op elkaar afstemt. Door de vorming van dit netwerk krijgt Europa de grootste dekking van overheidsgestuurde BIM-programma’s in de wereld in huis. Met deze gemeenschappelijke Europese aanpak van het gebruik van BIM wil Europa komen tot een bouwsector van wereldklasse.
Finland en Noorwegen waren de eerste landen die open (bouw)standaarden vaststelden, gevolgd door nationale BIM-programma’s van het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Zeer recentelijk volgden initiatieven van overheid en bedrijfsleven van Frankrijk, Duitsland en Spanje. De EU BIM Task Group (mede gefinancierd door de Europese Commissie) brengt deze nationale initiatieven samen.

Op dit moment telt de EU Task Group 14 Europese lidstaten met vertegenwoordigers van overheidsopdrachtgevers (organisaties van publiek vastgoed, infrastructuur autoriteiten, beleidsmakers e.a.) uit Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Ierland, Italië, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Portugal en Nederland.

EU Task Group gaat haar ambities op conferenties in heel Europa uitdragen. Binnenkort vindt een startbijeenkomst in Brussel plaats. Daarnaast wil zij meer vertegenwoordigers van lidstaten in de vorm van publieke opdrachtgevers aantrekken en sturen op interactie met de Europese bouwsector. Op 19 januari jl. kwamen de leden van de stuurgroep van de EU BIM Task Group voor een eerste officiële vergadering in Brussel bijeen.

Voorzitter Adam Matthews: “Als groep geloven we dat de publieke sector leiderschap kan uitdragen binnen Europa en kan bijdragen aan de ontwikkeling van een ‘world class’ digitale bouwsector die open, digitaal en competitief is”.

Contactpersonen

  • Benno Koehorst (NL, RWS) tel. +31 6 22946482
  • Hester van der Voort (NL, RWS) tel. +31 6 51291085
  • Adam Matthews (UK, vz EUBIM) tel. +44 7980 756 684