Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Resultaten VNG-Pilotstarter pilotprojecten Gemeenten en BIM gepresenteerd

Resultaten VNG-Pilotstarter pilotprojecten Gemeenten en BIM gepresenteerd

31-01-2019
Tijdens de slotconferentie “Gemeenten en BIM” op 31 januari in ’s-Hertogenbosch zijn de resultaten gepresenteerd van de VNG-Pilotstarter projecten “Samen werken met BIM” en “Routekaart BIM voor gemeenten”. De rapportages zijn op de BIM Loket website te downloaden.
VNG Pilotstarter
Gemeenten lopen over het algemeen niet voorop in de toepassing van BIM, het lijkt voor hen een ver van het bed onderwerp. Dat is opmerkelijk, want veel van de rollen die een gemeente vervult hebben te maken met bouwwerkinformatie. Denk aan ruimtelijk beleid, vergunningverlening, openbare orde en veiligheid of beheer van gebouwen en openbare ruimte. Om gemeenten te helpen een begin te maken heeft de VNG, in samenwerking met het BIM Loket, een initiatief genomen door ‘pilotstarters’ te definiëren. De workshop ‘BIM en gemeenten’ op 23 maart vorig jaar bij het BIM Loket leidde tot twee pilotvoorstellen, die zijn gepubliceerd op het platform De Pilotstarter

Projecten
Dit platform is door de VNG geïnitieerd met als doel dat gemeenten met elkaar oplossingen bedenken en experimenten doen. De twee voorstellen hangen met elkaar samen. Het eerste voorstel is gericht op een stappenplan (routekaart): welke keuzes kun je maken en welke stappen kun je zetten om aspecten van BIM, gekoppeld aan de diverse rollen, in te voeren in de eigen gemeente? Wat doe je als je nog helemaal aan het begin staat? Het tweede voorstel is gericht op het samen werken met BIM. Hiervoor worden regionale netwerken van gemeenten gevormd, die van elkaar kunnen leren en  advies kunnen krijgen vanuit het netwerk van BIM Loket en BIR. Dit betreft kennisverspreiding op beperkte schaal en binnen de mogelijkheden door koplopers naar een grotere groep gemeentelijke gebruikers. Een derde pilotstarter waar het BIM Loket bij betrokken is, draait om het vereenvoudigen en versnellen van vergunningverlening bij bouwaanvragen via 3D-BIM.

De resultaten van de drie pilots werden gepresenteerd tijdens de slotconferentie op donderdag 31 januari 2019 in het Stadhuis van ’s-Hertogenbosch. De rapportages “Samen werken met BIM” en “Routekaart BIM voor gemeenten” zijn op de BIM Loket website te downloaden: www.bimloket.nl/projecten.

 
VNG - BIM Loket