Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Richtlijn BIM Loket voor beheerorganisaties ter visie

Richtlijn BIM Loket voor beheerorganisaties ter visie

23-02-2018
Het BIM Loket heeft een richtlijn uitgewerkt voor het beheer van alle open BIM-standaarden die onder ons beheer vallen. Deze richtlijn heeft als doel om het beheerproces van alle standaarden op dezelfde zorgvuldige en transparante wijze in te vullen. Daarbij conformeren we ons aan BOMOS, het beheer- en ontwikkelmodel voor open standaarden. De BIM Loket richtlijn voor beheerorganisaties ligt op dit moment ter visie. Uw commentaar is welkom!
Sinds onze oprichting in 2015 werden verschillende BIM-standaarden bij het BIM Loket ondergebracht: COINS, VISI, NLCS,  NL/SfB, GB-CAS en CB-NL. Met de standaarden IFC, IMGeo, CityGML, SALES en ETIM ging het BIM Loket partnerschappen aan. Nieuwe praktijkrichtlijnen werden ontwikkeld om het gebruik tussen samenwerkende partijen te vergemakkelijken: Nationaal BIM Protocol en Uitvoeringsplan, BIM basis ILS en de Uniforme Sparingsopgave (Basis USO). 

Het BIM Loket beheert de ondergebrachte standaarden in samenwerking met de betrokken kennisinstellingen. De organisatie van het beheer loopt sterk uiteen, omdat de standaarden op verschillende manieren ontstaan zijn. Daarom werkt het BIM Loket aan een richtlijn van beheer, conform BOMOS, die zorgt voor een zorgvuldig en transparant beheerproces met een open besluitvorming. De richtlijn gaat gelden voor alle standaarden die volledig onder het beheer van het BIM Loket vallen. We stemmen de nieuwe richtlijn af met de partnerstandaarden. Door zoveel mogelijk uniformiteit te creëren, kunnen we makkelijk van elkaar leren. Ook bij de praktijkrichtlijnen als de BIM basis ILS zal de beheerrichtlijn (in een lichtere vorm) worden toegepast. Voor alle standaarden en praktijkrichtlijnen gelden daarmee dezelfde waarborgen, zoals open besluitvorming, zorgvuldig en transparant beheer, inbreng van gebruikers en stakeholders, ondersteuning van het gebruik en bevordering van synergie en integratie. 

Elke standaard krijgt een eenduidige en gelijkvormige overlegstructuur. Rond de standaard opereren drie geledingen: een Gebruikerscommissie, een Beheercommissie en een Expertcommissie. De Expertcommissies en Gebruikerscommissies spelen een belangrijke inhoudelijke rol bij de actualisering van de standaarden. De Gebruikerscommissie is de schakel tussen gebruikers en de Beheercommissie, die namens de sector sturing geeft aan beheer en actualisering van de standaard. De Expertcommissie geeft hier de daadwerkelijke (technische) uitvoering aan. Inhoudelijk wordt elke nieuwe release van een standaard vastgesteld door de Beheercommissie van het BIM Loket. De Programmacommissie van het BIM Loket stuurt op de synergie tussen de standaarden: de (inter)nationale aansluiting van het gezamenlijke beheer en de voorlichting en adoptie
 
Wat betekent dit concreet? Vertrouwde namen zullen veranderen in nieuwe, eenduidige namen. Zo is de Stuurgroep CB-NL veranderd in Beheercommissie CB-NL, de Technische Commissie VISI gaat Expertcommissie VISI heten, enzovoorts. We houden u op de hoogte.

Beheerrichtlijn BIM Loket ter visie
Bent u nieuwsgierig naar de nieuwe richtlijn? Heeft u ideeën hierover die u aan ons wilt voorleggen? Download de concept richtlijn. Uw commentaar, suggesties en opmerkingen kunt u tot 15 maart indienen via secretariaat@bimloket.nl
 
Beheerorganisatie standaarden