Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > STABU-classificatie Bouwsystemen & Installaties openbaar ter inzage

STABU-classificatie Bouwsystemen & Installaties openbaar ter inzage

20-06-2017
STABU heeft in het kader van Bouwbreed de classificatie Bouwsystemen & Installaties (BS&I) ontwikkeld. Het Bestuur BIM Loket overweegt om de BS&I-classificatie op termijn op te nemen in het palet van open BIM-standaarden. 
STABU heeft de classificatie nu ter inzage gepubliceerd op de website www.stabu.nl/standaarden.

BS&I is een verzameling van de meest voorkomende technische oplossingen in Nederlandse bouwwerken. De classificatie is nu ter beschikking gesteld aan de markt. Zij biedt toegang tot content – kennis van STABU –  waarmee een prestatiebeschrijving of een volledige technische beschrijving voor een bouwwerk kan worden gemaakt. Deze beschrijvingen zijn logisch te koppelen aan gemodelleerde objecten binnen een BIM. Voor het gebruik van de content is een STABU-licentieovereenkomst nodig.

Voor nadere informatie zie de STABU website. U vindt daar ook een link naar de BS&I-classificatie en de mogelijkheid om feedback te leveren.

Op basis van de feedback uit de markt zullen STABU en BIM Loket in overleg onderzoeken op welke wijze de classificatie openbaar beschikbaar kan worden gemaakt.
 
stabu01