Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Standaarden
cbnl01 

CB-NL

Voor efficiëntere BIM-processen wordt nu de CB-NL ontwikkeld, de Nederlandse Conceptenbibliotheek voor de gebouwde omgeving. De CB-NL wordt een digitale semantische bibliotheek: een verzameling van taaldefinities van objecten en ruimtes die uniformerend werken tussen bestaande standaarden, normen en object-/productbibliotheken. lees meer
citygml01 

CityGML

CityGML (City Geography Markup Language) is een internationale open GIS-standaard voor de weergave van stedelijke objecten in 3D. Het definieert de klassen en relaties voor de meest relevante topografische objecten in steden en regionale modellen over hun eigenschappen, zoals uiterlijk, ruimtelijke afmetingen en onderlinge samenhang. lees meer
logo coins nieuw 

COINS

COINS (Constructieve Objecten en de Integratie van Processen en Systemen) ondersteunt de uitwisseling van informatie in het kader van Systems Engineering. COINS zorgt ervoor dat verschillende soorten informatie in samenhang in één database vastgelegd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld een objectenboom, GIS, 2D-tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen, en objecttype-bibliotheek. lees meer
logo ETIM nieuw h=85 

ETIM

ETIM staat voor Europees Technisch Informatie Model en is opgericht vanuit de installatiebranche. De  ETIM classificatie-standaard is bedoeld om technische producten (internationaal) eenduidig in te delen in klassen en per klasse de belangrijkste technische kenmerken vast te leggen. lees meer
gbcas01 

GB-CAS

Het Geïntegreerd Bouwen CAD-Afsprakenstelsel (GB CAS) is primair bedoeld voor gestructureerd tekenwerk van 2D CAD-tekeningen en informatie-uitwisseling voor de B&U-sector. De eerste versie verscheen in 1992, en inmiddels is het de facto de standaard voor CAD-toepassingen in de bouw in Nederland. GB-CAS is het algemeen geldend en toegepast CAD-afsprakenstelsel. lees meer
IFC logo 

IFC

De Industry Foundation Classes (IFC) is een neutraal en open bestandsformaat voor het uitwisselen en delen van specifieke BIM-informatie (modelobjecten en hun eigenschappen) tussen de verschillende software-applicaties van partijen in het bouwproces. IFC is onafhankelijk waardoor niemand is gebonden is aan softwarepakketten. lees meer
imgeo01 

IMGeo

IMGeo (InformatieModel Geografie) is geschikt voor uitwisseling van 3D geo-informatie. Het bevat afspraken over uitwisseling van zogenaamde plus- en beheertopografie. Dit betreft onder andere afspraken voor de wettelijk verplichte Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). lees meer
nlcs01 

NLCS

NLCS staat voor Nederlandse CAD Standaard voor de GWW-sector. Het is dé standaard voor uitwisseling van informatie in 2D CAD-tekeningen voor de GWW-sector. De NLCS bevat basisafspraken over het omgaan met metadata, digitaal tekenen, het uiterlijk van de tekening en – vooral – de bestandsopbouw van 2D-tekenwerk. Deze afspraken zijn onafhankelijk van de CAD-platforms die geleverd worden door softwareleveranciers. lees meer
RS_logo-large 

NLRS

De NLRS (Nederlandse Revit Standaard) is een open standaard die afspraken vastlegt over het gebruik van naamgeving, modelstructuur, gebruik van parameters, etc. voor het softwarepakket Autodesk Revit. De NLRS faciliteert het gebruik van andere open standaarden zoals CB-NL, IFC en NL/SfB. Hierdoor wordt informatie eenduidig en uniform gestructureerd. Ook is de informatie in het gebouwmodel eenvoudig herbruikbaar. NLRS draagt zo bij aan de interoperabiliteit en helpt vendor lock-in te voorkomen.
lees meer
Logo NL-SfB 

NL-SfB

NL-SfB is een classificatiemethode gebaseerd op functies die onderdelen van gebouwen moeten vervullen, zoals scheidingen op basis van klimaat, lucht- en lichttoetreding. Het is een standaard voor de bouw- en installatiebranche en wordt veel gebruikt tijdens het ontwerpen, realiseren en beheren van bouwprojecten. lees meer
logo SALES nieuw_h=85 

SALES

SALES is de onafhankelijke berichtenstandaard (XML-standaard) voor elektronische communicatie tussen ketenpartijen in de bouw- en installatiesector. Door gebruik te maken van de softwareonafhankelijke berichtenstandaard kunnen bedrijven efficiënt en foutloos berichten uitwisselen tussen hun computersystemen. De standaard bevat berichten voor product- en artikelgegevens, condities, orders, opdrachten, orderbevestigingen, pakbonnen of facturen. lees meer
visi01 

VISI

VISI vormt de basis voor communicatie en informatieoverdracht in organisaties en (bouw)projecten en zorgt voor een goede verdeling van de verantwoordelijkheden in een project. Met deze algemeen
geaccepteerde en sectorbrede open processtandaard kunnen bouwpartijen hun communicatieafspraken  structureren, bewaken en bewaren. lees meer
Logo BIM Uitvoeringsplan TMP 

Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan

Het Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan biedt een eenduidig begrippenkader, dat aansluit op ontwikkelingen in landen om ons heen en is voorbereid op toekomstige Europese BIM-normering. Projectteams kunnen het Model gebruiken als onderlegger voor het vastleggen van hun project specifieke BIM-afspraken. Lees verder.