Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Toepassing

Toepassing

Open BIM-standaarden hebben alleen zin als ze worden toegepast. Samen met onze partners reiken wij u middelen aan die u bij de toepassing kunnen helpen.

De BouwInformatieRaad (BIR) heeft een set Kenniskaarten ontwikkeld om toepassing van BIM (en open BIM-standaarden) zo laagdrempelig mogelijk te maken. De kaarten geven u direct toepasbare informatie over vraagstukken rond de implementatie van BIM, waaronder rollen en competenties, juridische aspecten en BIM-transitie in organisaties.

Het Model BIM Protocol is bedoeld als onderlegger voor het vastleggen van projectspecifieke contractbepalingen rond BIM. Het Model BIM Uitvoeringsplan is een template dat projectteams kunnen gebruiken voor het vastleggen van hun onderlinge BIM-werkafspraken. Tevens bieden de Modellen een eenduidig begrippenkader, dat aansluit op ontwikkelingen in landen om ons heen en is voorbereid op toekomstige Europese BIM-normering.

Een toenemend aantal partijen in de bouw sluit zich aan bij het initiatief voor een BIM basis informatieleveringsspecificatie (ILS), op basis van open BIM-standaarden. De BIM basis ILS omvat heldere afspraken over het uitwisselingsformaat, de te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie.

De Uniforme SparingsOpgave (Basis USO) staat voor efficiënt, eenduidig en herkenbaar uitwisselen van informatie over sparingen. De Basis USO is een praktijkrichtlijn voor het gebruik van open standaarden en fungeert als een leidraad voor efficiënte samenwerking. De Basis USO baseert zich op open standaarden als IFC en BCF.  Hiermee worden onnodige barrières tussen partijen doorbroken. Ook is informatie over sparingen op aanzienlijk meer niveaus op te vragen en te verwerken.