Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Uw mening gevraagd over voorstel voor uitbreiding NL/SfB op basis van NEN 2699

Uw mening gevraagd over voorstel voor uitbreiding NL/SfB op basis van NEN 2699

22-01-2018

De "klassieke" NL/SfB classificatie is op dit moment maar beperkt bruikbaar voor de indeling van technische installaties. Vanuit de NEN-commissie komt een initiatief om de relevante coderingen en omschrijvingen uit te breiden. In reactie hierop draagt het BIM Loket enkele verbeterpunten in de voorgestelde coderingen aan. Op basis hiervan zullen NEN 2699, BIM Loket en STABU een update van de NL/SfB uitwerken. De inbreng van de bouw- en installatiebranche is daarbij zeer welkom. 

NL/SfB classificatie en NEN2699
Sinds de oprichting van het BIM Loket in 2015 is de NL/SfB-classificatie één van open standaarden die de stichting onder haar hoede heeft genomen. De Stichting STABU is namens BIM Loket verantwoordelijk voor het beheer van deze standaard. 
Ondanks dat de basis voor de huidige classificatie al 70 jaar geleden werd gelegd, wordt de NL/SfB nog zeer veel toegepast, juist ook in het kader van BIM. Veel bedrijven hebben de laatste jaren geïnvesteerd in digitale objectenbibliotheken, calculatiesystemen e.d. die zijn gebaseerd op de NL/SfB. Ook diverse NEN-normen zijn gebaseerd op of maken gebruik van de classificatie. Eén van die normen is de NEN2699 “Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken – Begripsomschrijvingen en indeling”. De meest recente versie van deze norm is uitgebracht op 1 maart 2017.

Een concept voorstel voor aanpassing en uitbreiding van de NL/SfB classificatie
Een bekend probleem van de NL/SfB-classificatie is, dat deze maar beperkt bruikbaar is voor de indeling van technische installaties. Het is vaak onduidelijk hoe moderne installatiesystemen kunnen worden ondergebracht in de ‘klassieke’ NL/SfB. In het kader van de herziening van de NEN2699 heeft de NEN-commissie daarom een voorstel gedaan voor aanpassing en uitbreiding van met name de coderingen en omschrijvingen van de klassen voor technische installaties (W en E). Deze vindt u in de linker kolommen van de bijgaande spreadsheet (de kolommen in zwart lettertype). Het voorstel is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van Uneto-VNI, NL-ingenieurs en eindgebruikers. 

Reactie van BIM Loket
In de bijgaande spreadsheet treft u ook de reactie van het BIM Loket op het voorstel van NEN2699 (de rechter kolommen in rood en blauw lettertype). Hoofdpunten van de reactie zijn:
  • De coderingen van de bouwkundige en constructieve elementen zijn in de NEN2699 niet geheel conform de officiële NL/SfB 2005. Dit kan in de praktijk tot verwarring leiden. Voorstel van BIM Loket is de officiële coderingen van de NL/SfB voor te leggen en te bespreken met de NEN 2699 (de alternatieven in rood lettertype).
  • De voorgestelde codering van de installatietechnische elementen in NEN2699 volgt niet geheel de systematiek van de officiële NL/SfB. Voor deze elementen doet BIM Loket een voorstel dat meer in lijn ligt met de formele NL/SfB-systematiek (de alternatieven in blauw lettertype). Dit betreft uitsluitend de codering; inhoudelijk heeft BIM Loket geen oordeel over de voorstellen van NEN2699. De voorgestelde aanpassingen en uitbreidingen zijn zodanig omvangrijk, dat de 4-cijferige NL/SfB-codering niet volstaat. In het voorstel van BIM Loket is de codering daarom – waar nodig – met 2 posities uitgebreid.

Voor verbetering vatbaar: inbreng gevraagd!
Zowel de voorstellen van de NEN2699-commissie als de alternatieve voorstellen van BIM Loket zijn nog voor verbetering vatbaar. NEN 2699, BIM Loket en STABU zullen de komende tijd in overleg verder werken aan één gezamenlijk voorstel. Inbreng van de bouw- en installatiebranche is daarbij meer dan welkom! Wij nodigen u daarom van harte uit om uw mening over beide voorstellen met ons te delen. Stuur uw reacties s.v.p. vóór 1 maart 2018 naar de beheerder van de NL/SfB, Radboud Baayen (rbaayen@stabu.nl). 

Hoe verder?
Mede naar aanleiding van uw opmerkingen en suggesties zullen de NEN-commissie en BIM Loket een definitief voorstel voor een update van de NL/SfB-classificatie publiceren. Die lijst kan dan desgewenst - met name voor de installatietechnische elementen – alvast worden toegepast als een supplement bij de officiële NL/SfB-classificatie. Daarnaast zullen we de lijst inbrengen bij de NL/SfB Beheercommissie i.o. (STABU is bezig deze commissie samen te stellen). De Beheercommissie zal beslissen over aanpassing van de NL/SfB-classificatie conform de procedure van het reguliere, uniforme beheerproces dat BIM Loket hanteert voor al zijn open standaarden. Op dit moment is BIM Loket bezig met afhandeling van de contractuele overdracht van de NL/SfB van het CIB naar het BIM Loket. Zodra dat rond is, staat ook in formeel-juridische zin de weg open om – in overleg met de gebruikers – de NL/SfB-classificatie te updaten. 

Supplement op de NL/SfB classificatie
Download de spreadsheet met het conceptvoorstel.

 
bim logo standaard nlsfb