Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Werken met VISI en COINS, wat betekent dat nou in de praktijk?

Werken met VISI en COINS, wat betekent dat nou in de praktijk?

16-10-2017
Op 12 september vond bij CROW in Utrecht een gebruikersbijeenkomst VISI en COINS plaats. Een beknopt verslag en de presentaties vindt u hieronder.
Gebruik VISI bij Regiotram Utrecht
VISI is een manier om digitaal informatie uit te wisselen tussen partijen in een bouwproject. In essentie wordt met behulp van VISI vastgelegd wie op welk moment in het project welke informatie met wie uitwisselt. Het communicatieproces, de betrokken rollen en de aard van uit te wisselen informatie worden met VISI expliciet gemaakt en gestructureerd. Dat leidt tot betere samenwerking, zo maken Stefan Strube en Shirley van Haren van Strukton in een bevlogen verhaal duidelijk. Strukton introduceerde VISI als opdrachtnemer bij Regiotram Utrecht, nadat Strukton al 10 jaar ervaring ermee opdeed in opdrachten voor ProRail. Werken met VISI leidt tot meer duidelijkheid over afspraken en verantwoordelijkheden en over de status van documenten. Wel leert de ervaring dat het goed is om kleine wijzigingen eerst buiten VISI om af te stemmen, om eindeloos “pingpongen” te voorkomen. VISI wordt naast andere documentbeheersysteem systemen ingezet. Hoe de meerwaarde van een dergelijke combinatie is te behalen, wordt in een volgende gebruikersbijeenkomst toegelicht.

Standaard systematiek versus software
Maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen “de VISI standaard” en “de VISI software”? Op die vraag gingen Ruben Blair (Bakker&Spees) en Jeroen van Geijlswijk (Technia Transcat) in een gezamenlijke presentatie in. Voor gebruikers wil dit nog wel eens een verwarrende kwestie zijn. De VISI-standaard bestaat uit drie aspecten: een raamwerk, waarin het ontwerp van een informatieproces wordt vastgelegd (rollen, typen transacties, typen en volgorde van berichten etc.), een technisch protocol voor uitwisseling (SOAP, als concept vergelijkbaar met emailuitwisselingsprotocollen), en een richtlijn voor archiveren. In de software wordt het raamwerk ingelezen, om zo transacties uit te kunnen voeren. Het SOAP-protocol zorgt ervoor dat software van verschillende leveranciers probleemloos met elkaar kan communiceren. Gebruikersvragen rond processen of procedures hebben dus betrekking op de standaard; wensen over specifieke functionaliteiten (“ik wil graag een agendanotificatie” of “kan ik VISI ook in onze huisstijlkleuren krijgen?”) hebben betrekking op de software en eventueel maatwerk hierop. Met nadruk stellen Blair en Van Geijlswijk dan ook dat iedereen in principe met alle VISI-vragen bij hen terecht kan. 

Hoe gebruiken we VISI en COINS binnen een BIM context
Niels Reyngoud van de Provincie Gelderland ging hierop breed en enthousiast in met een zowel voor VISI als COINS gebruikers zeer interessant verhaal. Provincie Gelderland is de op een na grootste wegbeheerder van Nederland. Assetmanagement is voor hen een nieuw fenomeen, daarvoor worden door hen nu zowel VISI als COINS ingezet. Ook confirmeert de provincie zich nog aan een scala van andere (open) standaarden (zoals IFC ,CB-NL., GML, IMBOR en IMGEO). VISI wordt door hen sinds 2009 gebruikt en ze weten inmiddels niet anders meer; het is normale/gangbare praktijk geworden. In het kader van BIM komt COINS gebruik daar nu sinds een paar jaar bij. Ze zien duidelijk een integratie van VISI en COINS (onder de noemer van provenance). De contractuele toets processen worden nu nog handmatig uitgevoerd en na acceptatie in VISI als documentbijlage ingevoerd veel andere documenten worden in een COINS container tussen contractpartijen overgedragen en kunnen met een viewer worden bekeken. Zie voor verdere details de presentatie.

Dialoogtafels gebruikers
Na een korte introductie door Flip Rosdorff (dagvoorzitter) over de aanleiding voor de dialoog tafels is in 4 groepen over gebruikerswensen gesproken. In technische zin (VISI systematiek) is het invullen van gebruikerswensen wel geregeld. VISI heeft daar ook het predicaat excellent beheer.
Desondanks blijkt dat gebruikers vaker geconsulteerd willen worden over gebruikerswensen.
Dat gaat op hoofdlijnen over: 
  • VISI systematiek, hoe ziet VISI er over 10 jaar uit
  • Afstemming andere standaarden bij CEN en NEN
  • VISI software interface
  • Koppelingen met andere systemen 
  • Standaard raamwerken en het delen en beschikbaar stellen hiervan
  • Het archiveren van VISI-projecten
  • Etc.
De 4 groepen (COINS en VISI gebruikers) hebben de dialoog gevoerd onder leiding van 4 deskundigen. De resultaten zijn ingezameld en plenair teruggekoppeld en besproken met de deelnemers. De aangeleverde punten worden in het volgend gebruikersoverleg integraal behandeld.
Na de officiële afsluiting werd tijdens de aansluitende borrel nog lang en enthousiast nagepraat.

Downloads
 
VISI en COINS combilogo