Contact  |  Privacy  |  English
Homepage > Workshop voor leveranciers en ontwikkelaars op 24 maart

Workshop voor leveranciers en ontwikkelaars op 24 maart

22-02-2017
Op 24 maart a.s. organiseert het BIM Loket een tweede Leverancierssessie rond het informeren van de softwaregebruiker over de implementatie van open BIM-standaarden. Het doel van deze bijeenkomst is om het netwerk te versterken en gebruikerswensen te vertalen. Leveranciers en ontwikkelaars zijn van harte welkom!
In de bijeenkomst van vorig jaar (29 augustus 2016) gingen wij met u in gesprek over hoe we leveranciers beter kunnen betrekken bij het BIM Loket en over het vergroten van draagvlak voor open BIM-standaarden. De suggesties en aandachtspunten die uit deze sessie naar voren kwamen, hebben wij de afgelopen maanden opgepakt. Graag willen wij de voortgang met u bespreken in een nieuwe sessie voor leveranciers en ontwikkelaars en concrete vervolgstappen zetten. 

Het programma van de middag is als volgt: 
13:00  Inloop met koffie en thee
13:30Welkom en doel door Jan-Pieter Eelants (BIM Loket) en check verwachtingen aanwezigen
13:40Update ontwikkelingen door Jacqueline Meerkerk (BIM Loket)
13:50
Terugkoppeling voortgang:
  • Leveranciersvertegenwoordiging door Ruben Blair (Bakker & Spees) 
  • Onderzoek gebruiksniveau open BIM-standaarden door Leo van der Geest (BIM Loket)
  • Uitkomsten gebruikerssessie open BIM-standaarden 24 januari j.l. door Jan-Pieter Eelants
14:45Pauze
15:15Workshop: vertaalslag informatiebehoefte gebruiker open BIM-standaarden 
16:15Vervolgafspraken en planning 
16:30Netwerkborrel

Toelichting
Een van de aandachtspunten uit de vorige sessie was de wens om meer inzicht te krijgen in wat de gebruiker van open BIM-standaarden wil weten in relatie tot software implementatie. Daarom heeft het BIM Loket op 24 januari j.l. een sessie georganiseerd waarin de wensen en behoeften van gebruikers van open BIM standaarden zijn opgehaald. Graag geven wij u in de aankomende sessie een terugkoppeling over deze gebruikerswensen en de suggesties om een ‘etalage’ hiervoor vorm te geven. Ook presenteren wij resultaten van een enquête naar het gebruik van open BIM-standaarden. 

Tijdens de eerste sessie gaven de leveranciers ook aan meer betrokken te willen zijn met het BIM Loket. Daarop kwam vanuit het BIM Loket de vraag hoe leveranciers en ontwikkelaars samen kunnen optrekken en zich organiseren, om hier gezamenlijke afspraken over te maken. Om dit te realiseren worden momenteel de eerste stappen gezet, met Ruben Blair (Bakker & Spees) als aanspreekpunt. Wanneer u interesse heeft om over dit onderwerp mee te denken, kunt u contact opnemen met Ruben

Aan de hand van deze terugkoppelingen willen wij samen met u op zoek gaan naar een manier waarop wij de wensen van de gebruiker kunnen vervullen.  In de workshop willen wij samen vorm geven aan de vervolgstappen en samen antwoord geven op de vraag: op welke manier kunnen wij als leveranciers/ ontwikkelaars en BIM Loket aan de informatiebehoefte van de gebruiker van open BIM-standaarden voldoen en hoe kunnen we dit concreet als ‘etalage’ vorm geven?  

De bijeenkomst vindt plaats op De Bouwcampus in Delft, van 13:00 – 17:00 uur. U kunt zich tot 20 maart aanmelden via info@bimloket.nl. Graag tot 24 maart!
 
bimloket-liggend