Geen nieuwe standaard - wel dezelfde taal

Opdrachtgever, opdrachtnemer, leverancier en onderaannemer in de infrastructuur beschikken met de BIM Basis Infra over een gemeenschappelijke taal voor 3D-modelleren. Deze richtlijn geeft antwoord op de vraag: hoe gaan we digitale informatie in de infra gestructureerd en eenduidig uitwisselen? 

Met BIM basis Infra zijn afspraken gemaakt over het uitwisselen van modellen, denk daarbij aan bestandsnamen en type CAD-bestanden (zoals .dwg). Maar ook welk geografisch coördinatenstelsel wordt gebruikt om een brug of weg te positioneren, zodat alle modellen op elkaar passen. Daarnaast leggen we vast welke informatie we toevoegen aan 3D-modellen, denk hierbij aan gebruikt materiaal (zoals beton of asfalt). 

Overtuigd? Sluit jouw bedrijf aan! Vul het deelnameformulier in en stuur jullie logo op

3.2 Eenheid uitwisselbestanden

Gebruik consequent uniforme eenheden. Er wordt per project een afspraak gemaakt over millimeters en/of meters.

3.3 Coördinatenstelsel

Keuze Coördinatenstelsel:

3.4 Referentiepunt (lokaal nulpunt)

 • Voor de start van een project wordt een referentiepunt afgesproken dichtbij het projectgebied.
 • Het referentiepunt is bij voorkeur in meter en wordt afgerond in meters.

3.5 Naamgeving

 • Objecten worden consistent gestructureerd en voorzien van een logische naamgeving. Tip: maak gebruik van een uniform scheidingsteken. Voorbeeld: (underscore)_ 

3.6 Informatie-indeling classificatie

 • Objecten worden consistent voorzien van een classificatie met codering volgens NL-SFB, NLCS of ETIM.*
 • Deze codering wordt vastgelegd in metadata/eigenschappen.

3.7 Objecten voorzien van een status

 • Objecten worden consistent voorzien van een status, vastgelegd in metadata/eigenschappen volgens NLCS.
 • Namelijk: nieuw, bestaand, tijdelijk, vervallen en revisie (=as built) 

3.8 Objecten voorzien van correct materiaal

 • Objecten worden voorzien van een materiaal. 

3.9 In te storten onderdelen (ITSO)

 • Bij objecten van kunstwerken wordt aangegeven of ze een ITSO zijn.
  Note: De ambitie is om dit te doen via classificatie, als dat niet mogelijk is dan in metadata/eigenschappen. 

3.10 Doublures en doorsnijdingen

 • In basis zijn doorsnijdingen en doublures van objecten niet toegestaan. Controleer hierop.
  Tip: Lever om doublures te voorkomen alleen de informatie van de eigen discipline aan. 

Hoe borgen we andere objectinformatie?


Houd mij op de hoogte

Met de digiGO BIM Loket nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen rond digitale samenwerking in de gebouwde omgeving. Onze nieuwsbrief verschijnt zes tot acht keer per jaar.

Beheerorganisatie

De BIM basis Infra wordt beheerd door de BIM basis Infra beheerorganisatie. Contact opnemen? Klik hier.