En grund att bygga på

Samarbetet mellan aktörer underlättas om den information som den bygger på är utbytbar, strukturerad, entydig, korrekt, fullständig och återanvändbar. Grundprinciperna för informationsleveranser (BIM-bas IDS) är ett bra första steg. 

Den andra versionen av denna tillämpningsbara riktlinje bygger på den tidigare grund som lagts och kompletterats med respons och insikter från arbetsområdet. Denna uppdaterade BIM-bas IDS ger vägledning och tips för ett strukturerat och entydigt informationsutbyte inom byggbranschen. 

Klicka på en bricka för mer information

Featured

BIM base IDS and spaces

Spaces are volumes and areas that are used as tools in different processes during the life cycle of a construction. Spaces are very important for reusing information. Their application are extremely diverse. Part 4.1 of BIM-based IDS explains.

Building Services Related Systems

 Part 4.2 of BIM base IDS zooms in to building services related systems. Questions as 'What are systems' have to be cleared in a BIM. 

Stay informed

With the digiBUZZ newsletter you stay informed of the developments regarding digital collaboration in the built environment. Our newsletter appears ten times a year.

Management

BIM base IDS is managed by a management organization, consisting of central coordination from the Netherlands and various international contacts. Contact Us? Click here.