En grund att bygga på

Samarbetet mellan aktörer underlättas om den information som den bygger på är utbytbar, strukturerad, entydig, korrekt, fullständig och återanvändbar. Grundprinciperna för informationsleveranser (BIM-bas IDS) är ett bra första steg. 

Den andra versionen av denna tillämpningsbara riktlinje bygger på den tidigare grund som lagts och kompletterats med respons och insikter från arbetsområdet. Denna uppdaterade BIM-bas IDS ger vägledning och tips för ett strukturerat och entydigt informationsutbyte inom byggbranschen. 

Klicka på en bricka för mer information