Hoofdstuk 2. Hoe?

Opzet inhoud BUP 

De inhoud van het Model BUP is zorgvuldig samengesteld om een project-BUP dat je hierop baseert, praktisch toe te kunnen passen en leesbaar te houden. Het Model heeft de vorm van een aanpasbare template in Powerpoint (klik hier om deze te downloaden). De template levert de basisopzet voor je project-BUP. 

Een uitgangspunt is dat je in het BUP geen afspraken herhaalt die al zijn of worden vastgelegd in andere contractdocumenten, zoals het contract zelf, het Informatieprotocol of een Informatieleveringsspecificatie (ILS). Waar nodig kun je in het BUP naar deze documenten verwijzen. De “Checklist demarcatie BIM-afspraken” (excel) kun je gebruiken om:

Het invullen van deze lijst is een belangrijk startpunt voor je BIM-project!

Inhoud BUP: elk project is uniek!

Bedenk bij het opstellen van jouw BUP dat elk project uniek is. Naast basisafspraken die voor ieder project kunnen gelden, zijn altijd project-specifieke afspraken nodig. Die kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met de gewenste BIM-toepassingen in het project. Deze zet je overzichtelijk op een rij in een toepassingenmatrix (zie paragraaf 3.4). Vervolgens formuleer je bij elke BIM-toepassing de noodzakelijke afspraken!

Voorbeeld:

Wil je een pointcloud laten maken bij een renovatie, dan moet je onder andere afspraken maken over het beoogde gebruik van de pointcloud. Dat is namelijk van belang voor de keuze van de in te zetten scan techniek en de vorm en nauwkeurigheid van de output. Die afspraken moet je toevoegen aan je BUP. 

In de toepassingenmatrix geef je aan dat er een pointcloud gemaakt gaat worden, zodat iedereen is geïnformeerd! Vervolgens zorg je voor een hyperlink naar de bijbehorende technische afspraken. Dat kan bijvoorbeeld een standaard (online) specificatiedocument of werkinstructie zijn die je voor meerdere projecten gebruikt. Personen die daadwerkelijk aan de slag moeten met de pointcloud, kunnen zo met één klik bij de detailinformatie komen.

Hyperlinks

Voor veel onderwerpen waarover je in het kader van een BUP afspraken wilt maken, zijn wel ergens best practices of andere kennisbronnen beschikbaar. Het kan eigen bedrijfskennis betreffen, maar ook kennisdocumenten op websites van organisaties als BIM Loket, buildingSMART International of andere kennisinstituten. In het BUP kun je zo’n onderwerp kort benoemen en vervolgens met een hyperlink verwijzen naar het betreffende (online) kennisdocument. Zo blijft het BUP goed leesbaar en kun je snel meer informatie vinden wanneer het nodig is. Dit betekent wel dat je bij ieder project eenmalig de hyperlinks moet aanbrengen.

TIP: