3.5 Fasering

5a. Fasering en definities

Omschrijf op welke projectfasen het BUP van toepassing is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het hamburgermodel (met o.a. een fase waarin een “prestatiemodel” wordt ontwikkeld en een fase waarin een “productiemodel” wordt ontwikkeld of een fasering conform de DNR-STB (Voorontwerp – Definitief Ontwerp – Technisch Ontwerp – Uitvoeringsgereed Ontwerp – uitvoering). Voeg eventueel een korte omschrijving per fase toe.

In de PowerPoint zijn twee soorten faseringen als optie aangegeven. Gebruik alleen degene die van toepassing is voor jouw project. Mocht er een fasering gebruikt worden die er niet bij staat, dan is er natuurlijk ruimte om dit helemaal zelf in te vullen.  

5b. Fasering grafisch

Het Model BUP biedt hier de mogelijkheid hier visualisatie van de fasering toe te voegen, bijvoorbeeld in de vorm van een stroomschema, al dan niet met een tijdschaal.