Hoofdstuk 3.6 Informatiedeling Classificatie

Toelichting

Binnen de sector Infra/Civiel zijn diverse classificatiesystemen in omloop. Uiteenlopende opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn bezig hiervoor standaarden te implementeren en/of eigen standaarden te ontwikkelen.

Toepassing

Momenteel is er nog geen formele standaard binnen de sector die uniform toegepast wordt. Vanuit deze richtlijn schrijven wij dan ook geen specifieke richtlijn voor. Wel geven we jou het advies om je te verdiepen in de mogelijke standaarden voor classificeren. Raadpleeg hiervoor de website van het BIM Loket. Veel voorkomende classificatiesystemen zijn NLCS (GWW), NL-Sfb (Bouwkunde/Civiel), ETIM (Installaties).

Ga in gesprek!

Op projecten waarbij je samen met andere partijen werkt, is het vooral belangrijk om in een vroeg stadium met elkaar het gesprek aan te gaan: welke classificaties willen jullie op het project gebruiken? Overleg altijd met opdrachtgever en/of projectpartners wat je op dit gebied van elkaar verwacht.

Inventarisatie 

Vanuit de BIM Basis Infra gaat de werkgroep kunstwerken de komende tijd samen met de aangesloten partijen overleggen of er voldoende draagvlak is binnen de infra sector, voor een eenduidige aanpak met classificaties.

Toelichting

Binnen de infra/civiele wereld bestaan er veel classificatiestandaarden. De behoefte om een elementcodering te gebruiken vloeit voort uit de behoefde om samen 1 taal te spreken wanneer we aan het modelleren zijn, zodat dit gebruikt kan worden voor diverse toepassingen. Zowel op modelleergebied zelf, evenals andere BIM-toepassingen.

Elementcodering VS Objectcodering

Belangrijk om hierin te onthouden, is dat een elementencodering niet hetzelfde is als een objectencodering. Een elementencodering slaat op het specifieke element (wat is het), maar niets over materiaal, toepassing, etc.

Een objectencodering is de code die wordt gegeven aan een object en sub-objecten. Een object is een samenstelling van (1 of ) meerdere elementen en/of eigenschappen (metadata). Objectcoderingen zijn veelal project specifiek.

Elementcodering/Classificatie

Een elementencodering heeft als doel de elementen aan de hand van de code te kunnen categoriseren, evenals een uniforme naam te geven over meerdere projecten heen. Zo kan je binnen de model omgeving gemakkelijk filteringen aanbrengen welke op deze codering reageren. Andere toepassingen waarvoor de codering gebruikt wordt zijn het filteren en structureren binnen de controle software (o.a. Navisworks/Assemble/Solibri/…).

Tevens is het ook een belangrijk middel voor de clashdetectie. Doordat de codering aangeeft onder welke categorie een element valt, kan je veel specifieker onderdelen op elkaar controleren, en dus veel gerichter clashcontroles uitvoeren. Voor de civiele & infra branche is er nog geen landelijke voorgeschreven classificatie voor een elementcodering.

NL-SfB

NL-SfB is één van de mogelijke standaarden die al veelvuldig wordt gebruikt en toegepast binnen de branche, en dan met name gericht op Civiel. Daarnaast werken diverse civiele (onder)aannemers met deze codering. Binnen de software Revit wordt geadviseerd hiervoor de "Assembly code" parameter te gebruiken.

Voorbeeld:

Een betonnen prefab paal krijgt de Assembly code 17.21 “paalfunderingen; geheid, dragende palen”.

NLCS

De NLCS is primair gericht op bestanden welke in laag georiënteerde software worden gemaakt. Namelijk worden de lagen voorzien van de juiste naamgeving, en worden de lijnen/objecten in deze lagen geplaatst waarmee ze gecategoriseerd worden. NLCS wordt nu primair toegepast op Autocad en Civil 3D bestanden.