Eén versie van de waarheid, waarop de totale bouwsector kan vertrouwen.

NL/SfB is de meest gebruikte classificatie voor gebouwonderdelen in Nederland. Bouw- en installatiebedrijven coderen met deze open standaard lagen en objecten in BIM en CAD-systemen, en gebruiken NL/SfB voor het ordenen van informatie van leveranciers. Om NL/SfB toekomstbestendig te maken, wordt de komende tijd gewerkt aan uitbreiding van het elektronisch gebruik van de standaard. Logische consequentie is dat daarbij ook meteen aansluiting wordt gezocht bij (de doorontwikkeling van) open standaarden met een vergelijkbaar doel zoals IFC, CB-NL en bSDD.

Meer over NL/SfB

Projecten en praktijkvoorbeelden

NL/SfB database

Nu de NL/SfB weer actief wordt beheerd is de stap genomen om deze onder te brengen in een database omgeving waar de markt toegang toe kan krijgen op verschillende manieren. 

IFC-NL/SfB-mapping

Vanuit Nederland zijn meerdere initiatieven om NL/SfB aan ifc te koppelen bij elkaar gebracht om éénduidigheid in deze opzet te krijgen.

Uitbreiding molens

In samenwerking met een groep molen experts is door de expertcommissie NL/SfB een uitbreiding gerealiseerd om het ‘gaande werk’ van molens te kunnen classificeren. 

Aansluiting NL/SfB en STABU

Binnen Ketenstandaard is het project gestart om de aansluiting tussen de STABU Werksoorten en NL/SfB functionele gebouwdelen te realiseren. 

Uitgelicht

Gebruikersplatform

De groep gebruikers van NL/SfB is zeer omvangrijk. Daarom is er geen vaste NL/SfB Gebruikerscommissie. Wel mobiliseren we de Gebruikers via een Gebruikersplatform. Dit gebruiken we ook om lopende projecten onder de aandacht te brengen en om gebruikersbetrokkenheid per project te organiseren.

Whitepaper: visie op toekomst NL/SfB

Kunnen we de NL/SfB-classificatie geschikt maken voor nieuwe toepassingen gericht op het coderen van objecten in BIM-modellen? Of kunnen we ons beter richten op andere (bestaande of te ontwikkelen) systemen die daarvoor beter geëigend zijn? Op grond van deze kernvragen heeft de Beheercommissie NL/SfB een visie geformuleerd en vastgelegd in een White Paper. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de commissie vindt dat de NL/SfB classificatie beschikbaar moet blijven.

Nieuws

digiGO OTL Community vanaf dit najaar
14 september 2023
digiGO OTL Community vanaf dit najaar
Vanaf dit najaar faciliteert digiGO de OTL-community. Dit is dé plek waar beheerders en eigenaren van een OTL met elkaar in gesprek gaan over onder meer beheer, uniformiteit en toekomstbestendigheid.
Github omgeving krijgt nieuwe naam
14 september 2023
Github omgeving krijgt nieuwe naam
De Github omgeving van BIM loket https://github.com/bimloket wordt hernoemd naar digiGO: https://github.com/digigo-nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief digiBUZZ blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen rond digitale samenwerking in de gebouwde omgeving. Onze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar.

Beheer NL-SfB

Productmanager van NL-SfB is Radboud Baayen (Ketenstandaard Bouw & Techniek). Hij coördineert het beheer van deze open BIM-standaard, in nauwe samenwerking met de NL-SfB community en diverse commissies, e-mail: nl-sfb@digigo.nu.