Hoofdstuk 3.2 Informatie over je project

Omschrijf hier kort voor welk project dit BUP wordt geschreven, met de belangrijkste aandachtspunten die invloed kunnen hebben op dit plan. Uiteraard kun je ook een verwijzing naar een eventuele projectsite toevoegen, om het BUP compact en leesbaar te houden.

De twee kolommen voor de planopzet in het Model BUP bieden de mogelijkheid om mensen snel op de hoogte te brengen van de aandachtspunten en risico's van het werk. Via de verwijzingen onder de kolommen kun je extra toelichting geven op de aandachtspunten en risico's. Wellicht dat er bij de risico's een verwijzing komt te staan naar de algemene risico-inventarisatie en -analyse van het project.