3.9 Informatie

Spreek af wie wanneer welke informatie levert en hier contractueel verantwoordelijk voor is.

Het is belangrijk vooraf goed na te denken over welke informatie op welk moment benodigd is. Maak afspraken over de bijbehorende informatieleveringen en leg ze vast, zodat bij het leveren kan worden gecontroleerd of aan de afspraken wordt voldaan. Deze paragraaf in de Model BUP Template biedt hiervoor de gelegenheid.

In de praktijk wordt vaak een afsprakencyclus gehanteerd, zoals in de Model BUP Template is grafisch is weergegeven op de tweede sheet van hoofdstuk 9. De cyclus start met het vervaardigen van modelleerwerk en eindigt met een gezamenlijke BIM-sessie. Doorgaans wordt de cyclus per projectfase een aantal keren doorlopen. Hieronder lichten we de verschillende stappen in een cyclus toe.

Let op: dit is een voorbeeld, er zijn ook andere cycli mogelijk!

 1. Modelleerwerk
  Bewerkingstijd tussen de voorgaande BIM-sessie en de eerstvolgende informatielevering.

 2. Vervaardigen van model extracten
  Op een vast afgesproken moment worden de modelextracten gemaakt. Elk extract moet voldoen aan de in de (BIM)contractstukken afgesproken inhoud. Elke partij is zelf verantwoordelijk voor de controle van de eigen aangeleverde stukken onder het motto “Foutvrij van mij”. Werk van grof naar fijn. Begin met de geometrische en data afstemming van het IFC-model, neem daarna momenten op voor de 2D extracten (PDF’s onopgemaakt en opgemaakt).
   
 3. Aanleveren
  Nadat de extracten zijn gecontroleerd op het voldoen aan de gestelde eisen voor de betreffende fase kunnen, worden ze aangeboden aan de andere teamleden volgens de op het project afgesproken workflow.

 4. Controlemomenten
  Na aanlevering van de extracten beoordeelt de centrale BIM-coördinator/regisseur van het project de informatie of zet deze door voor beoordeling door de ander projectteamleden (cross referentie). Denk hierbij aan modelvalidatie, modelcoördinatie, Clash-controles, Datavalidatie en controle op 2D-output.
   
 5. Issuemanagement
  Alle opmerkingen (Issues) worden door De centrale BIM-coördinator/regisseur en de BIM coördinatoren van de verschillende betrokken bedrijven plaatsen alle bevindingen en opmerkingen (issues) op het Issuemanagementsysteem. Zij geven per issue aan wie actie dient te ondernemen.
   
 6. Voorbereiding Team op BIM sessie
  Tijdreservering t.b.v. het inlezen van de issues en voorbereiden van de BIM-sessie.
   
 7. BIM-Sessie
  Tijdens de BIM sessie worden alle Issues nagelopen en besproken, acties worden uitgezet en afgeronde issues worden bekeken en/of afgesloten.
   
 8. Cyclus herhaling

Aanbevelingen: