3.8 Taken

In deze paragraaf benoem je de diverse BIM-rollen met naam en contactgegevens. Ook is er plek voor een organogram met een overzicht van wie waarvoor verantwoordelijk is.

BIM Loket heeft verschillende kenniskaarten gepubliceerd, waaronder kenniskaart 3 – BIM rollen en competenties. Deze kaarten helpen je bij het definiëren van de BIM rollen.