Home Standaarden en richtlijnen Open BIM-standaarden


Met COINS (Constructieve Objecten en de Integratie van Processen en Systemen) kunnen partijen die betrokken zijn bij bouwprojecten digitale informatie uitwisselen. De informatie-uitwisseling vindt plaats tussen verschillende IT-platforms en -omgevingen van de betrokken partijen. 

Diverse info in één database

Deze standaard zorgt ervoor dat verschillende soorten informatie in samenhang in één database kunnen worden vastgelegd. Denk daarbij aan informatie als functies, eisen- en objectenbomen, GIS-data, 2D-tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen, en objecttype-bibliotheek. Uitgangspunt bij het uitwisselen van gegevens is een software-onafhankelijk datamodel. Dit betekent dat je data in een neutraal format kan verzenden en ‘vertalen’ naar de software van verschillende projectpartners.? 

Internationaal doorontwikkeld

Inmiddels zijn de twee onderdelen van COINS 2.0 doorontwikkeld op internationaal niveau. Toch gebruiken sommige organisaties nog COINS 2.0. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een organisatie software heeft ingericht en een Objecttypebibliotheek heeft gemodelleerd met COINS 2.0 als basis. Ook in bestaande projecten kan het logisch zijn om te blijven werken met COINS 2.0. 

ICDD is internationale opvolger van container

ICDD, Information container for linked document delivery, is de internationale opvolger van de ‘container’. In deze internationale variant kunnen ook standaarden, kennis en ervaringen van experts uit andere landen verwerkt worden.  

NTA 8035 is opvolger  van datamodel 

Het combineren van verschillende datamodellen, bijvoorbeeld COINS 2.0 met een eigen Objecttypebibliotheek, is lastig als die datamodellen gebaseerd zijn op andere uitgangspunten. Daarom hebben Nederlandse experts onder vlag van NEN samengewerkt aan de NTA 8035. Dit is de opvolger van het datamodel.  

Omdat COINS 2.0 is opgevolgd door de ICDD en de NTA 8035, is het BIM Loket niet meer de eigenaar van de nieuwe standaarden. Het BIM Loket blijft wel de plek waar de Nederlandse bouwsector kan samenwerken en praktische toepassingen en voorbeelden kan verzamelen voor het uitwisselen van gegevens.  

Community COINS 3.0 

COINS 3.0 is de community van BIM Loket voor specifieke vragen rondom het uitwisselen van informatie over de ‘digital twin’. Denk hierbij aan vragen als: welke informatiebehoefte is er, welk datamodel hoort daar bij, in welke vorm wordt informatie gedeeld? De eerste thema’s waarmee de community aan de slag wil, zijn ‘areaalgegevens uitwisselen’ en ‘contract als data’.  

Zie ook

Deel deze pagina: