Blog - COINS 3.0 de community

COINS 3.0, geen open standaard

De open standaard COINS 2.0 wordt vervangen door de ICDD en de NTA 8035, zo heeft de beheercommissie COINS/VISI besloten. Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland, de 2 opdrachtgevers die COINS 2.0 voorschreven, staan hier achter en hebben actief meegewerkt in de ontwikkeling van de opvolgers. Al zal Gelderland nog COINS 2.0 gebruiken, want dit wordt nog gebruikt in bestaande software en de objecttypebibliotheek van Gelderland. 

Nu kun je denken, dan kan BIM loket COINS gewoon opheffen? Ja, als open standaard. Nee, want BIM loket heeft ook de taak, om te zorgen voor bevordering van BIM in Nederland. BIM loket is het clubhuis voor digitale samenwerking in de gebouwde omgeving. Daarom is COINS 3.0 geen open standaard, maar een community waarin partijen die gegevens willen uitwisselen kunnen samenwerken om dat op de slimste manier te doen. Daar kunnen afspraken, handleidingen en toepassingsvoorbeelden uit voortkomen, die BIM loket dan weer onder de aandacht kan brengen.

Hoe werkt deze community? 

De COINS community wordt minimaal eenmaal per jaar uitgenodigd voor een (online) bijeenkomst om mee te denken over de onderwerpen waarmee BIM loket aan de slag moet. De gebruikerscommissie COINS/CB-NL zorgt ervoor dat de gebruikerswensen vertaald worden naar concrete projecten. De beheercommissie COINS besluit, voor welke projecten budget vrijgemaakt wordt uit het jaarlijkse beheerbudget van COINS, wat beschikbaar is door bijdragen uit de sector. Ook geven partijen soms geoormerkt geld, of leveren in kind bijdragen om projecten die zij belangrijk vinden, uit te kunnen voeren. 

Als er eenmaal projecten gestart zijn, wordt de COINS community betrokken doordat de gebruikerscommissie resultaten deelt, of wordt een bijeenkomst georganiseerd om een specifieke vraag verder uit te diepen. 

Wat wil de community?

Eén ding is zeker, de community zit niet te wachten op COINS, ICDD of de NTA 8035. De community geeft aan, vooral concrete, werkbare afspraken te willen hebben over uitwisseling van gegevens. En liefst ook nog, dat verschillende partijen dit een beetje uniform doen, zodat je niet voor elke partij weer wat anders moeten leveren. En, o ja, zo simpel mogelijk. Liefst makkelijk te leveren vanuit bestaande systemen.

Nu is dat best moeilijk, want uit de toepassing van COINS bij Rijkswaterstaat is één ding zeer duidelijk geworden: de gegevens moeten zo worden aangeleverd, dat de goed in bestaande systemen kunnen worden ingelezen. Anders wissel je zeer complexe gegevens uit, terwijl je zelf niet méér grip krijgt op gegevens. Dat betekent dus weer, dat elke uitwisseling wel moet aansluiten op eigen systemen. Maar ja – als elke partij wat anders wil, komt het nooit van de grond. De community wil dus een kip en een ei. 

De 4 concrete onderwerpen

Noi Elisabeth, niet zo zuur. Er zijn vier heel concrete onderwerpen uitgekomen om verder aan te werken:

  1. Areaalgegevens uitwisselen. Gezocht: een use case voor uitwisseling van areaalgegevens, zodat op basis van een concreet voorbeeld gezocht kan worden naar de beste technische oplossing om deze gegevens uit te wisselen. De wensen van de gebruikers zijn verzameld op Github - areaalgegevens uitwisselen.
  2. Contract als data. Wens: op laagdrempelige wijze eisen uit het contract als data willen ontvangen, in plaats van als pdf. Waarbij ook de juridische geldigheid geregeld is, anders moet je toch nog de pdf gaan controleren. De wensen van de gebruikers zijn verzameld op Github – contract als data
  3. Inspectiegegevens. Voor later.
  4. Verificatie en validatie. Voor later.

Meedoen in de community? Of heb je een toepassingsvoorbeeld wat je wilt delen? Meld je aan bij de productmanager van COINS, coins@bimloket.nl