Informatiecontainers voor slimme uitwisseling bouwwerkinformatie

COINS 2.0 heeft plaatsgemaakt voor de internationale norm ISO 21597 Information Container for Data Delivery (ICDD) en de NTA 8035 (Nederlands Technische Afspraak). Toch wordt COINS 2.0 nog op diverse plaatsen in Nederland gebruikt. Bijvoorbeeld als een organisatie software heeft ingericht en een Objecttypebibliotheek heeft gemodelleerd met COINS 2.0 als basis, of in lopende projecten die nog werken met deze standaard. COINS 2.0 regelt de uitwisseling van digitale bouwwerkinformatie via zogenaamde ‘informatie-containers’: opdrachtgevers en -nemers delen documenten, datasets en bijbehorende meta-informatie in gestructureerde zip-files, via één onafhankelijk model.

Meer over COINS

Vraag en antwoord

Wanneer gebruik je COINS?

COINS, of de opvolger ICDD, gebruik je bij het uitwisselen van gegevens tussen twee partijen. Als je bestanden of datasets uitwisselt en wilt weten wat bij elkaar hoort. Een goed voorbeeld is een meting van meerdere bruggen, waar ook foto’s van gemaakt zijn. Als je de meetbestanden als IFC ontvangt en daarnaast foto’s, dan kan je met je COINS applicatie meteen de juiste foto’s tonen bij de juiste brug.  

Beheer COINS

Productmanager van COINS is Elisabeth Klören (CROW), zij coördineert het beheer van deze open BIM-standaard, in nauwe samenwerking met de COINS community en diverse commissies. Rechtstreeks contact opnemen? Klik dan hier.

Blijf op de hoogte

Met de BIM Loket nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen rond digitale samenwerking in de gebouwde omgeving. Onze nieuwsbrief verschijnt zes tot acht keer per jaar.