Veelgestelde vragen

Wanneer gebruik je COINS?

COINS, of de opvolger ICDD, gebruik je bij het uitwisselen van gegevens tussen twee partijen. Als je bestanden of datasets uitwisselt, waarvan je wilt weten wat bij elkaar hoort. Een goed voorbeeld is een meting van meerdere bruggen, waar ook foto’s van gemaakt zijn. Als je de meetbestanden als IFC ontvangt en daarnaast foto’s, dan kan je applicatie meteen de juiste foto’s tonen bij de juiste brug.

Wat is een veelvoorkomend obstakel voor gebruik van COINS?

Veel gangbare applicaties kunnen nog niet overweg met COINS, of de opvolger ICDD. Je zal je softwareleverancier moeten vragen, of hij verwerking van een COINS/ICDD container voor je kan inrichten. Omdat er nu een ISO-standaard is, is dit aantrekkelijker voor een leverancier: hier kunnen meer klanten gebruik van maken, ook internationaal.

Wat is COINS 2.0?

COINS 2.0 bestaat uit twee onderdelen:

  1. Een ‘container’ waarin je bestanden of datasets aan elkaar linkt, zodat je de gegevens kan uitwisselen. 
  2. Een datamodel voor de gegevens in een dataset.

COINS 2.0 staat nu nog op de ‘Pas-toe-of-leg-uit’-lijst van Forum voor Standaardisatie. We raden nieuwe gebruikers aan om deze niet meer toe te passen, omdat er inmiddels een internationale opvolger is voor deel 1: “ISO 21597-1:2020. Information container for linked document delivery — Exchange specification — Part 1: Container.” Afgekort: ICDD. Ook voor het tweede onderdeel is inmiddels een opvolger: de NTA 8035. Deze kunnen nog niet op de “Pas-toe-of-leg-uit”-lijst komen, omdat daarvoor eerst Nederlandse gebruikers de normen moeten toepassen.

Wat is COINS 3.0?

Omdat COINS 2.0 is opgevolgd door de ICDD en de NTA 8035, is BIM Loket niet meer de eigenaar van de nieuwe standaarden. BIM Loket blijft wel de plek waar de Nederlandse bouwsector kan samenwerken en praktische toepassingen en voorbeelden kan verzamelen voor het uitwisselen van gegevens. COINS 3.0 is de community van BIM Loket voor specifieke vragen rondom het uitwisselen van informatie over de “digital twin”. Denk hierbij aan vragen als: welke informatiebehoefte is er, welk datamodel hoort daar bij, in welke vorm wordt informatie gedeeld? De eerste thema’s waarmee de community aan de slag wil, zijn ‘areaalgegevens uitwisselen’ en ‘contract als data’. Het is nadrukkelijk de bedoeling, om steeds met zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers samen te werken, zodat de belangen van beide groepen in het oog worden gehouden.


Wat is ICDD?

“ISO 21597-1:2020. Information Container for linked Document Delivery — Exchange specification — Part 1: Container.” Deze internationale norm is onder meer gebaseerd op het eerste deel van COINS 2.0, waarbij ook de standaarden, kennis en ervaringen van experts uit andere landen is verwerkt. De combinatie van ICDD en NTA 8035 is door de expertcommissie COINS/CB-NL verkend, zie hiervoor Github - ICDD.


Wat is de NTA 8035?

Bij het gebruik van COINS 2.0 is gebleken, dat het combineren van verschillende datamodellen, bijvoorbeeld COINS 2.0 met een eigen Objecttypebibliotheek, moeilijk is als die datamodellen gebaseerd zijn op andere uitgangspunten. Daarom hebben Nederlandse experts onder vlag van NEN samengewerkt aan de NTA 8035. Dit is de opvolger van het tweede deel van COINS, het datamodel.


Wanneer wordt COINS 2.0 nog gebruikt?

Als een organisatie software heeft ingericht en een Objecttypebibliotheek heeft gemodelleerd met COINS 2.0 als basis, kan het een tijd duren voordat een overstap naar de nieuwe standaarden gemaakt is. Daarom werkt de provincie Gelderland nog met COINS 2.0. Ook in bestaande projecten kan het logisch zijn, om te blijven werken met COINS 2.0.


Wat willen de gebruikers met areaalgegevens uitwisselen?

De gebruikers hebben in een gebruikersbijeenkomst verzocht om een use case uit te werken voor uitwisseling van areaalgegevens, zodat op basis van een concreet voorbeeld gezocht kan worden naar de beste technische oplossing om deze gegevens uit te wisselen. De wensen van de gebruikers zijn verzameld op Github - areaalgegevens uitwisselen.


Wat willen gebruikers met contract als data?

De gebruikers hebben in een gebruikersbijeenkomst aangegeven, dat zij op laagdrempelige wijze eisen uit het contract als data willen ontvangen, in plaats van als pdf. Waarbij ook de juridische geldigheid geregeld is, anders moet je toch nog de pdf gaan controleren. De wensen van de gebruikers zijn verzameld op Github – contract als data


Of stel uw vraag aan de helpdesk

Staat uw vraag hier niet bij? Stel hem dan via onze helpdesk.