Wat is ICDD?

COINS 2.0 heeft plaatsgemaakt voor de internationale norm ISO 21597 Information Container for Data Delivery (ICDD) en de NEN 2660-2. ICDD gebruik je bij het uitwisselen van gegevens tussen twee partijen. Als je bestanden of datasets uitwisselt, waarvan je wilt weten wat bij elkaar hoort. Een goed voorbeeld is een meting van meerdere bruggen, waar ook foto’s van gemaakt zijn.